Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 1

27 NİSAN 1920

Hüseyin Nihâl ATSIZ Birinci Cihan Savaşı sonlarında Moskof Çarlığı'nın yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk…

3 MAYIS

Hüseyin Nihâl ATSIZ Her millette olduğu gibi bizde de birçok günler kutlanır, bayram yapılır. Bunlar arasında 30…

3 MAYIS 1944 (1)

Hüseyin Nihâl ATSIZ 3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce…

3 MAYIS 1944 (2)

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bundan 29 yıl önce Ankara'da yapılan bir yürüyüş, bugün farkına varılmamış olmakla beraber,…

800 KAZAK TÜRKÜ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bundan yıllarca önce, Doğu Türkistan'ın kuzey bölgelerinde yaşayan Kazak Türkleri'nden 10.000…

ALAŞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kazak Türkleri'nden Hasan Oraltay'ın "Alaş" adındaki 200 sayfalık kitabı Türk tarihinden…

BOZULAN TÜRKÇE

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun…

BÜYÜK BİR YANLIŞLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Üç yıldan beri çıkmakta olan "Türk Kültürü" dergisinin Türk kültürüne, Türk milletine, bir…

BÜYÜK GÜNLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Milletin tarifi ne olursa olsun, bir bakıma göre o "birlikte sevinip birlikte yas tutan insan…

ÇANAKKALE SAVAŞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir heyet, Gülcemal vapuru ile Çanakkale'ye gitti. Sahillerden…

İRAN TÜRKLERİ (II)

Hüseyin Nihâl ATSIZ İran Türklerinden olduğu anlaşılan San'an Azer tarafından "İran Türkleri" adıyla 44 sayfalık…

DİL MESELESİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman alevlenen dil…

İKİ MÜHİM ESER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Son zamanlarda iki Türk bilgini tarafından iki mühim eser neşrolundu. Memleketimizin ilmine…

KIBRIS KONUSU

Hüseyin Nihâl ATSIZ Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir…

KURTARILMAMIŞ TÜRKLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye dışında 60 milyon Türk, kurtarılmamış olarak yaşıyor. Osmanlı Türkleri'nin bölümleri…

MÜHİM BİR DERGİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'nin birçok şehirlerinde çıkarılmakta olan türlü türlü dergiler arasında memlekete…

SESSİZ HİZMETLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de siyasî ve içtimaî alanlarda bir gürültü ve kargaşalık alabildiğine giderken kendi…

SOL’UN 94 YILI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türk fikir bayatına "İnkar Fırtınası" adlı eseriyle giren Aclan Sayılgan, memleketimizdeki…

TARİH ŞUURU

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Tarih Şuuru", milletlerin hafızasıdır. Hafıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle…