Kategori: Bozkurtlar Diriliyor

Savaş bitmiş, Dokuz Oğuzlar yenilmişti. Ayın on beşi yavaş yavaş...
25.04.2014
1.566
Yaşlı Onbaşı Urungu ile çocuk onbaşı Deli Ersegün’ün mangaları yanyana...
25.04.2014
1.651
Uzun günler geçti. Taçam ölümle boğuştu. Kaç kere yaşamasından umut...
25.04.2014
1.368
Taçam, babasının çok yorgun ve bunlu bir yüzle Ötüken’e dönüşünden...
25.04.2014
1.285
Gök Türk ordusu büyük doyumluluklarla Ötürken’e dönüyordu. Çin duvarı aşıldıktan...
25.04.2014
1.297
Yirmi bin atlı son hızla güneye doğru akıyordu. İlteriş Kutluk...
25.04.2014
1.309
Karabuka, Ay Hanım’ın kendisinden kuşkulandığını anladığı için daha dikkatli davranmağa...
25.04.2014
1.358
Başkumandan Hoay-i’nin Gök Türkler’e karşı yüz bin kişiyle yapacağı saldırış...
25.04.2014
1.348
Çin başkumandanı Hoay-i öfkesinden köpürüyordu. Çadırın içinde söylenerek dolaşıyor, üç...
25.04.2014
1.193
Çin imparatoriçesi Vu, korkunç akınlarla Çin’i titreten İlteriş Kağan’ı yok...
25.04.2014
1.532
Pars, akşama doğru Urungu’yu çağırtarak konuşmağa başladı. İlk önce elçilik...
24.04.2014
1.479
Binbaşı Pars Beğ’in oğulları yararlıklarını göstererek İlteriş Kağan ordusuna kabul...
24.04.2014
1.353
Sıra kılıç oyununa gelmişti. Pars’ın oğullarına karşı Yüzbaşı Börü ile...
24.04.2014
1.199
O gün Ötüken’de büyük bir tören vardı: Gök Türk kağanı...
24.04.2014
1.342
Binbaşı Pars iki oğluyla birlikte Ay Hanım’ın otağına girip de...
24.04.2014
1.713
Dört atlı sonsuz bozkırda doğuya doğru gidiyordu. Başlarındaki adam çok...
24.04.2014
1.360
Ersegün bir haftada kendisine geldi. Gezip yürümeğe başladı. Kağan kızının...
24.04.2014
1.245
Taçam iyi bir utacıya yaralarını tımar ettirdikten sonra Bilge Tonyukuk’un...
24.04.2014
1.437
Taçam, Dokuz Oğuzlar’ın yanından dönerken başı belâya uğradı: Yaralı olduğu...
24.04.2014
1.294
Güzle birlikte kuzeye soğuklar da gelmişti. Küçük bir gölün kıyısında...
24.04.2014
1.364
Güz ayları gelmek üzere idi. Onbaşı Urungu çadırında yatıyordu. Ay...
24.04.2014
1.199
Dokuz Oğuz kağanı Baz Kağan, beğleri çağırmış otağında toplantı yapıyordu:...
24.04.2014
1.297
Bozkıra yeni bir bahar gelmişti. Karlar erimiş, aç toprak suları...
24.04.2014
1.559
On yedi, on sekiz yaşlarında gözüken bir genç, sırtında bir...
24.04.2014
1.288
İlkbahar bitmiş, yazın sıcaklığı başlamıştı. Büyük Çin duvarının kulelerini bekliyen...
24.04.2014
1.836
Ertesi gün, kafile kuzeye doğru yol alırken Urungu da onlara...
24.04.2014
1.841
Sonsuz bozkırda Urungu tek başına at sürüyordu. Anası öldükten bir...
24.04.2014
1.201
O gece oba derin bir sessizliğe gömülmüştü. Çadırın açık kapısına...
24.04.2014
1.249
Sonsuz ovada gözün alabildiğine boz bir renk yayılıyordu. Bu düzlükte...
24.04.2014
1.289
Çin kağanı Tay-tsung çok düşünceli idi. Birkaç gündür kendisinde bir...
24.04.2014
1.257