Kategori: Makaleler – 4

Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT’nin bastırdığı bir takvimle...
01.05.2014
4.646
Aziz Türk milleti! 3 Mayıs 1944 sonrasının, küçük mikyasta da...
02.04.2014
1.383
Sayın Başvekil, Orhun’un mart sayısında size hitaben yazdığım açık mektup...
02.04.2014
1.218
Sayın Başvekil, Hem Türkçü, hem de başvekil olduğunuz için size...
02.04.2014
1.287
Kimi iktidar sahiplerinin, iktidarlarını ve/ya siyasetlerini sürdürmek için birtakım akıl...
01.04.2014
1.214
Pek çok Türk’ün yaşadığı Münih’e “Türkiye’nin 58. vilâyeti” denildiğini biliyordum,...
09.03.2014
1.366
Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış...
09.03.2014
1.782
1944-1945 yıllarında Irkçılık-Turancılık davasından dolayı tutuklu bulunduğumuz sırada, bunun son...
09.03.2014
1.549
Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini...
09.03.2014
1.660
Buna Yirminci Yüzyılın en büyük macerası diyorlar. Aya gitmek aslında...
09.03.2014
1.425
İnsaniyet ve barış masalları okuyarak kendimizi aldatmayalım: Bazı meselelerin savaştan...
09.03.2014
1.253
Birçok şeylerin sınırını çizmek, daha doğrusu birbiriyle uzaktan ilgisi olan...
09.03.2014
1.255
Amerika’da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada’da bilinen atom bombası...
09.03.2014
1.273
Harb zamanında askerî düşüncenin hâkim olması prensibini herkes kabul etmiştir....
09.03.2014
1.405
Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa...
09.03.2014
1.863
Millete ihanet yalnız askerî sırları düşmana satmakla olmaz. Mevkiinin otoritesini...
09.03.2014
1.318
En eski zamanlarda Türkler (yani Türkler’in ataları olan boylar, eller)...
09.03.2014
1.369
Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan...
09.03.2014
1.280
Zaten biz onu eskiden beri tanırız. Ara sıra hindi gibi...
09.03.2014
1.245
Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes...
09.03.2014
1.369
Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile...
09.03.2014
1.242
Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne...
09.03.2014
1.195
Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin...
09.03.2014
1.247
Bugün “Türkiye” dediğimiz yeri On Birinci Yüzyılda başlayan savaşlarla Rumlar’dan...
09.03.2014
1.739
Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir....
09.03.2014
1.483
Eski İngiliz Başbakanı Churchill’in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay...
09.03.2014
1.267
İnsanlık tekerlemesinden bahsetmek istiyorum. Devlet ve hükümet başkanlarının, parti önderlerinin,...
09.03.2014
1.265
Amerika’da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez...
09.03.2014
1.401
Türkiye, Demokrat Parti iktidarda kaldıkça, kesin olarak Batı grubunda kalacaktır....
09.03.2014
1.141
Yön adlı bir aşırı solcu derginin 25 Eylül 1964 tarihli...
09.03.2014
1.297