Kategori: Makaleler – 1

XV. Yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı: Türk tarihinin...
16.04.2015
4.101
Mayıs ayının Türk tarihinde büyük bir yeri vardır: Türkiye’nin kurulmasını...
20.04.2014
2.331
Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biri olan İkinci Murad, 12 Temmuz...
02.03.2014
1.730
Türkiye’de Osmanlı sülalesi hâkim olduktan sonra(1) acem taklidi divan edebiyatının...
28.02.2014
2.391
Türk tarihinde şanlı, elemli, uğursuz birçok mayıs günleri vardır. Bu...
28.02.2014
1.750
Ağustos, tarihimizde mühim ve şanlı bir aydır. 26 Ağustos 1071...
27.02.2014
1.271
Birinci Cihan Savaşı sonlarında Moskof Çarlığı’nın yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk...
26.02.2014
1.398
Her millette olduğu gibi bizde de birçok günler kutlanır, bayram...
25.02.2014
1.208
3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana...
24.02.2014
1.119
Bundan 29 yıl önce Ankara’da yapılan bir yürüyüş, bugün farkına...
23.02.2014
1.058
İstanbul’da Zeytinburnu’nda oturan Doğu Türkistanlı Kazaklardan 72 aile, ümitle ümitsizlik...
22.02.2014
1.122
Bundan yıllarca önce, Doğu Türkistan’ın kuzey bölgelerinde yaşayan Kazak Türkleri’nden...
21.02.2014
1.670
Kazak Türkleri’nden Hasan Oraltay’ın “Alaş” adındaki 200 sayfalık kitabı Türk...
20.02.2014
1.503
Ötüken’in eski sayılarından birinde, Sovyetler Birliğine dahil Türk Kazakistan Cumhuriyeti’nin...
19.02.2014
2.281
Yukarıdaki başlık, Türkiye’deki aşırı solun iç yüzünü açıklamakla tanınmış Aclan...
18.02.2014
1.250
Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin...
17.02.2014
1.456
Kırım Türklerinin ileri gelenlerinden Cafer Seydahmet Bey’in Gaspırali İsmail Bey...
16.02.2014
1.060
Üç yıldan beri çıkmakta olan “Türk Kültürü” dergisinin Türk kültürüne,...
15.02.2014
1.121
Milletin tarifi ne olursa olsun, bir bakıma göre o “birlikte...
14.02.2014
1.159
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir heyet, Gülcemal...
13.02.2014
1.387
Millî şuurun ve ilmî tarihçiliğin hâlâ gereğince gelişememesi, dinî taassubun...
12.02.2014
2.146
Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman...
10.02.2014
1.413
Türkçe’yi Türkleştirmek için uğraşmak ilk bakışta garip gibi gözükse de...
09.02.2014
2.908
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti, Edebiyat Fakültesi Talebe Mecmuası adında bir...
08.02.2014
1.175
En eski zamanlardan beri gaza toprağı olan Türk Elleri dünyanın...
07.02.2014
1.393
Son zamanlarda iki Türk bilgini tarafından iki mühim eser neşrolundu....
06.02.2014
1.164
Birinci kânun ayında Türk tarihinin iki şanlı yıl dönümü vardır....
05.02.2014
1.216
12 Kasım 1968’de, saat 19’daki Radyo Ajans Haberlerinde ve ertesi...
04.02.2014
1.779
İran Türklerinden olduğu anlaşılan San’an Azer tarafından “İran Türkleri” adıyla...
03.02.2014
1.473
İstanbul’u zapt eden Türk askerlerinden 18 kahramanın taşlarını saklayan bir...
02.02.2014
1.186
12