TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

ATATÜRK

Efendiler, Hâmit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun’dan bana şu kısa telgrafı çekmişti: Görevden alındığımı...
Bu iki vali beyler ile 15′ inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa ve yanımda bulunan...
Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir. Daha, Havza’da bulunduğum sırada...
Bir hafta kadar Samsun’da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza’da kaldıktan sonra Amasya’ya gittim....
Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için...
1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti’nin...
  Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı,...
İÇİNDEKİLER Bölüm: 1 ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ANADOLU’NUN DURUMU VE...
“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol!” Orhun Abideleri...
Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak 1919 yılı Mayıs ayının 19’ncu günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa,...
Yeni Başbakanlık Binası Atatürk Orman Çiftliği'nin içine inşa ediliyor. Daha önceden SİT alanı olarak...
I. Dünya Savaşı’nın son yıllarında memleketimizde açlık ve sefalet son dere­ce artmıştı. Savaşın getirdiği olumsuzluklar...
Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nı kaybedince İstanbul’da Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti düşüp yerine 29 Ekim...
Yaşam kervanında bilinç ve irade insanları ne denli yönlendirirse yönlendirsin, bazı tesadüfler, mantığı altüst eden...