TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Nutuk (Tam Metin)

Bir hafta kadar Samsun’da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza’da kaldıktan sonra Amasya’ya gittim....
Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için...
1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti’nin...
  Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı,...
İÇİNDEKİLER Bölüm: 1 ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ANADOLU’NUN DURUMU VE...