Kategori: Nutuk (Tam Metin)

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum,...
22.01.2014
1.862
19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa Hükümeti güvenoyu aldı....
22.01.2014
1.376
Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı; ertesi...
22.01.2014
1.270
Rauf Bey, söz söylerken, Meclis’e karşı çok saygılı olduğunu göstermek...
22.01.2014
1.232
Efendiler, aynı zamanda milletvekili olarak bulunan Genelkurmay Başkanı ve komutanlar,...
22.01.2014
1.245
Şimdi, saygıdeğer Efendiler, isterseniz, size, büyük bir «komplo» konusunda bilgi...
22.01.2014
1.195
Saygıdeğer Efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz...
22.01.2014
1.341
Efendiler, Rauf Bey’in çalışmalarının nasıl bir hedefe yöneldiğini ve maksadının...
22.01.2014
1.149
Bilindiği üzere, bu Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na göre, Meclis Başkanı, Meclis...
22.01.2014
1.161
Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis’te oylamaya geçildi. Toplanan oyların...
22.01.2014
1.228
Yemek sırasında: «Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz» dedim. Orada bulunan arkadaşlar,...
22.01.2014
1.204
Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat...
22.01.2014
1.248
Kuponlar ve imtiyazlar konusunda aralarında geçen bir yazışma iki tarafı...
22.01.2014
1.171
Genellikle iki tarafa karşı aldığım tavır yumuşak olmadı. Bir tarafa...
22.01.2014
1.064
Efendiler, burada, Lozan barış görüşmeleri sırasında çıkan ve barış imzalandıktan...
22.01.2014
1.320
Efendiler, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, düşman devletler tarafından Türkiye’ye dört...
22.01.2014
1.206
Efendiler, Irak seferinde, Nurettin Paşa zamanındaki durumun içyüzü şundan ibarettir:...
22.01.2014
1.294
Gerçekten, bazı seçim bölgelerinde bağımsız milletvekili olma teşebbüsünde bulunanlar başarı...
22.01.2014
1.227
Saygıdeğer Efendiler, her yerde, siyasî parti kurma konusunda da halkla...
22.01.2014
1.182
Efendiler, saltanatın kaldırılması ve hilâfet makamının yetkisiz kalışı üzerine, halk...
22.01.2014
1.140
17 Kasım 1922 tarihli resmî bir telgrafın ilk, cümlesi şuydu:...
22.01.2014
1.219
Refet Paşa’ya görev verilmesi, daha sonra Ankara’dan Bursa’ya gidişim sırasında...
22.01.2014
1.196
Efendiler, 26/27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, düşmanın Karahisar’ın...
22.01.2014
1.151
Gerçekte ordumuz ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak üzere bulunuyordu. Ben, daha...
22.01.2014
1.171
Saygıdeğer Efendiler, bizim Başkomutanlığımız ile ilgili 5 Ağustos 1921 tarihli...
22.01.2014
1.311
Saygıdeğer Efendiler. 1921 yılı içinde, çeşitli devletlerle resmî ve özel...
22.01.2014
1.254
Efendiler, hatırlarsınız ki, Nurettin Paşa, Yunan ordusunun ilk defa taarruz...
22.01.2014
1.297
Bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek; iki milletin, yalnız iki...
22.01.2014
1.199
Saygıdeğer Efendiler, olayları Sakarya Meydan Muharebesi’ne getirmek istiyorum. Fakat, bunun...
22.01.2014
1.210
Kâzım Karabekir Paşa’nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli...
22.01.2014
1.217