Kategori: Nutuk (Tam Metin)

Efendiler, bu kararlar gereğince, milletvekillerini aydınlatmak için verdiğimiz bilgi ve...
21.01.2014
986
Efendiler, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin sizlerce de bilinen kuruluş tarzına...
21.01.2014
1.170
Efendiler, daha Amasya’da iken karşılaştığımız durum, yalnız, Şeyh Recep olayı...
21.01.2014
1.146
Yalnız, Efendiler, biz Amasya’ya gelmek üzere Sivas’tan ayrılır ayrılmaz, Sivas’ta...
21.01.2014
1.046
Efendiler, Ferit Paşa Hükûmeti’nin düşmesi, memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı...
21.01.2014
1.056
Efendiler, hükûmetin bildirisinin, anlamsızlığına ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen, biz...
21.01.2014
1.128
Efendiler, içinde bulunduğumuz günlere ait olaylara ve konulara dokunmuşken, burada...
21.01.2014
1.132
Efendiler, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin iktidar mevkiine geçtiğinin beşinci gününe...
21.01.2014
1.024
Efendiler, ben, Asım Bey’e bu son cümleleri yazdırırken (2 Ekim...
21.01.2014
985
Söze ben devam ettim ve: «Kerim Paşa Hazretleri, meşru çalışmalarımızın...
21.01.2014
965
Efendiler, Eylülün 25’inci günü akşamı, Ankara’da bulunan Kolordu Komutan Vekili...
21.01.2014
1.123
Efendiler, Kastamonu’da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişi iken,...
21.01.2014
1.178
Kâzım Karabekir Paşa’dan 17 Eylül 1919 tarihinde de, kişiye özel...
21.01.2014
1.119
İstanbul’un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı...
21.01.2014
1.072
Efendiler, bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra, zannederim Ali Galip tarafından...
20.01.2014
1.059
Şimdi Efendiler, Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan...
20.01.2014
1.146
Şimdi, Efendiler, Kongre’de manda konusunda yapılmış olan görüşme ve tartışmaları...
20.01.2014
1.099
Bundan sonra, 8 Eylül toplantısında sözünü ettiğim muhtıra ele alındı....
20.01.2014
1.094
Amasya’dan Erzurum’a gelirken, Sivas’ta küçük bir hikâyeye konu olan olay...
20.01.2014
1.548
İstanbul Hükümetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda sağlayacağı çabukluk ve...
20.01.2014
1.070
Efendiler, yüksek malûmunuz olduğu üzere, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz’unun...
20.01.2014
1.106
Efendiler, Hâmit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun’dan bana şu...
20.01.2014
1.105
Bu iki vali beyler ile 15′ inci Kolordu Komutanı Kâzım...
16.01.2014
1.190
Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf...
16.01.2014
1.132
Bir hafta kadar Samsun’da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar...
16.01.2014
1.187
Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu durum...
16.01.2014
1.385
1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu...
16.01.2014
1.444
Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm...
15.01.2014
1.872
İÇİNDEKİLER Bölüm: 1 ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ BİRİNCİ...
10.01.2014
2.311