Kategori: Nutuk (Tam Metin)

Saygıdeğer Efendiler, İkinci İnönü zaferinden sonra, Londra’ya gitmiş olan delegeler...
22.01.2014
1.270
Efendiler, Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey ‘in başkanlığı altında...
22.01.2014
1.117
Şimdi, arzu buyurursanız İstanbul ile haberleşmeye devam edelim: Tevfik Paşa,...
22.01.2014
1.127
Tevfik Paşa, kabinesini toplamış, cevap verdi. Bunu da olduğu gibi...
22.01.2014
1.111
Yunan ordusunun giriştiği bu taarruzda, Ethem ve kardeşleri de kendilerine...
22.01.2014
1.161
Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, Kuva-yı Seyyare, şimdiye kadar olduğu...
22.01.2014
1.062
Gerçekte mesele çözülmemişti. Yapacağım açıklamalardan anlaşılacaktır ki, Ethem Bey ve...
22.01.2014
987
Efendiler, tam bu günlerde, düşmanın, Bursa Cephesi ilerisinde, İznik yakınlarında...
22.01.2014
1.013
Saygıdeğer Efendiler, burada bir an durarak bakışlarımızı İstanbul’a çevirelim. Damat...
22.01.2014
1.066
Batı Cephesi Komutanı, iki piyade tümenini ve Ethem Bey’in Kuva-yı...
22.01.2014
1.107
Edirne’ye doğru serbestçe ilerlemekte olan düşman tümenine karşı, bütün l’inci...
22.01.2014
1.072
Efendiler, ben de İstanbul’a dönemeyeceğimi İstanbul Hükûmeti’ne Erzurum’dan bildirmiştim. Eğer...
22.01.2014
1.055
Efendiler, bu girişten sonra, Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerinin, ilk...
22.01.2014
1.183
Efendiler, Nurettin Paşa’dan bir daha telgraf almadık. Fakat, kendisi Diyarbakırlı...
22.01.2014
1.070
Efendiler, 1919 yılı içinde, millî teşebbüslerimize karşı başlayan iç isyanlar,...
22.01.2014
1.047
Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş çapta rastlayacağız....
21.01.2014
1.012
Efendiler, aynı günde millete de şu bildiriyi yayınladım: Bildiri Bütün...
21.01.2014
1.151
Efendiler, İstanbul’da 10′uncu Tümen Komutanı’ndan Ankara’da 20′nci Kolordu Komutanlığı’na 9...
21.01.2014
1.014
Nihayet, 6 Mart günü kim ve ne olduğunu anlayamadığımız biri...
21.01.2014
1.057
Efendiler, hemen aynı günlerde, Anzavur, Balıkesir ve Biga dolaylarında, oldukça...
21.01.2014
1.101
Saygıdeğer Efendiler, Rauf Bey, 19 Şubat 1920 tarihli bir şifre...
21.01.2014
1.066
Efendiler, yabancıların İstanbul’da saldırılarını artırarak nâzır veya milletvekillerinden bazılarını tutuklamaları...
21.01.2014
1.104
Efendiler, milletin emel ve gayelerinin kısa bir programın temelini oluşturacak...
21.01.2014
1.048
Cemal Paşa, Ocak ayı başlarında, o tarihte Harbiye Nezareti başyaveri...
21.01.2014
1.094
Efendiler, daha önce söylediğim gibi, bir iki günlük bir toplantı...
21.01.2014
1.040
Efendiler, Yahya Kaptan’ın öldürüldüğüne şüphe kalmamıştı. Bu gerçek bilindikten sonra,...
21.01.2014
1.060
Efendiler, millî teşkilâtın bir düzene sokulması önemliydi. Bunun için özel...
21.01.2014
1.004
Efendiler, İstanbul’da hükûmetin gözü önünde ve bilgisi altında yapılmış ve...
21.01.2014
1.060
Millî Mücadele sırasında uğradığımız açık ve gizli güçlükler üzerinde köklü...
21.01.2014
1.026
Efendiler, Nazilli’ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe’den komutayı almaya...
21.01.2014
985