Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Büyük Nutuk » İçindekiler

0 21.737

İÇİNDEKİLER


Bölüm: 1

 • ÖNSÖZ – Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ANADOLU’NUN DURUMU VE KURTULUŞ ÇARELERİ

Bölüm: 2.1

 • Samsun’a Çıktığım Gün Genel Durum Ve Görünüş
 • Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri
 • Millî Kuruluşlar Siyasi Amaç Ve Hedefleri
 • Memleket İçinde Ve İstanbul’da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Amerikan Mandası İsteyenler
 • Ordumuzun Durumu
 • Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri
 • Genel Durumun Dar Bir Çerçeve İçinden Görünüşü

Bölüm: 2.2

 • Düşünülen Kurtuluş Çareleri
 • Benim Kararım
 • Ya İstiklâl Ya Ölüm
 • Uygulamayı Safhalara Ayırmak Ve Basamak Basamak İlerleyerek Hedefe Varma
 • Millî Sır
 • Ordu İle Temas
 • Yunan Ordusunun Manisa Ve Aydın Çevresini İşgali

MİLLİ TEŞKİLATLARIN KURULMASI VE KONGRELER

Bölüm: 3.1

 • Millî Teşkilât Kurulması Ve Milletin Uyarılması
 • Mitingler, Millî Gösteriler
 • Millî Gösterilerin Yankıları
 • İstanbul’a Geri Çağrılışım
 • Sivas’ta Genel Bir Millî Kongre Toplama Kararı

Bölüm: 3.2

 • Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya’ya Gelmesi
 • Rauf Ve Refet Beylerin Kararsızlığı
 • İstanbul’da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup
 • Ali Kemal Bey’in Genelgesi
 • Ali Kemal Bey Ve Padişah
 • Ali Galip Bey Sivas’ta
 • Sivas’a Hareket
 • Erzurum’a Hareket

Bölüm: 3.3

 • Milli Gaye İle Ortaya Atılma Kararı
 • Erzurum Kongresi Hazırlıkları
 • Resmî Sıfat Ve Yetkilerimi Bırakarak, Milletin Sevgi Ve Fedakârlığına Güvenerek Vicdani Göreve Devam Etme Kararı
 • Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a Gitmesi
 • Komutayı Elden Bırakmama Emri
 • Refet Bey’in 3′üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması

Bölüm: 3.4

 • Hâmit Bey’in İstanbul Hükûmeti’nce Görevden Alınması
 • Refet Bey’le Haberleşmeler
 • Erzurumluların Yardımları

Bölüm: 3.5

 • Erzurum Kongresi
 • Erzurum Kongresi’nin Bildirisi Ve Kararları
 • Erzurum Kongresi’nde Görülen Kararsızlıklar
 • Karakol Cemiyeti

Bölüm: 3.6

 • Avrupa’dan Bir Şey Başaramadan Dönen Ferit Paşa’ya Çektiğim Şifre
 • Sivas Kongresi Hazırlıkları
 • Sivas Valisinin Endişeleri
 • Erzurum’dan Ayrılma Gereği

Bölüm: 3.7

 • Sivas Yolunda
 • Sivas Kongresi Açılıyor
 • Sivas Kongresi’nin Uğraştığı İşler

Bölüm: 3.8

 • Amerikan Mandası İçin Propagandalar

Bölüm: 3.9

 • Manda Meselesinin Kongrede Görüşülmesi
 • Erzurum Kongresi Hiçbir Şekilde Manda Kabulü Hakkında Karar Vermiş Değildir
 • Sivas Kongresi’ni Baltalama Teşebbüsleri

Bölüm: 3.10

 • Galip Olayı

Bölüm: 3.11

 • Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Kabinesi’ne Hücum

İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER

Bölüm: 4.1

 • İstanbul’daki Hükûmetle İlişkiyi Kesme Kararı
 • Milletvekillerinin Seçimi İle Meşgul Olunmaya Başlanması
 • Memleketi Başvurulacak Bir Yerden Yoksun Bırakmamak İçin
 • Yapılan İtiraz ve Eleştiriler

Bölüm: 4.2

 • Kâzım Karabekir Paşa’nın Tavsiyeleri
 • Padişah’ın Bildirisi
 • Halit Bey’in Trabzon Ve Çevresinde Milli Teşkilât Kurmak Üzere Görevlendirilmesi

Bölüm: 4.3

 • Kastamonu Valisinin İstanbul Hükûmeti’nce Değiştirilmesi Ve Bundan Çıkan Olay
 • Kastamonu Da İstanbul’a Karşı Harekete Geçiyor
 • Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
 • Konya Valisi Cemal Bey İstanbul’a Kaçıyor Ve Konya Halkı Da İstanbul’u Tanımıyor
 • Refet Bey’in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
 • General Harbord Hey’eti Ve General’e Verdiğim Cevap

Bölüm: 4.4

 • Abdülkerim Paşa’nın Aracılıkları

Bölüm: 4.5

 • Ferit Paşa Kabinesi Çekilmelidir
 • Trabzon’dan Gelen Teklif
 • İlk Bozkır Olayı Ve İzmit Mutasarrıfının Karşı Koyması

Bölüm: 4.6

 • Ferit Paşa’nın İstifası
 • Ali Rıza Paşa Kabinesi
 • Ali Rıza Paşa Kabinesinde Sezilen Kararsızlık
 • Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilât Ve Gayeleri Soruyor

Bölüm: 4.7

 • Yunus Nadi Bey’e Arabuluculuk Yaptırılıyor
 • Cemal Paşa, Kabine Adına Millî İradeye Aykırı Hareketlerden Kaçınılacağına Söz Veriyor.

Bölüm: 4.8

 • Kâzım Karabekir Paşa’nın Benim Hükûmetin İşlerine Karışmam Konusundaki Düşüncesi
 • Kâzım Karabekir Paşa’nın Kendisi De Hükûmet İşlerine Karışmak İstiyor
 • Padişah Köleliğiyle Elde Edilen İktidar Makamı, İktidarsızlık Örneğidir
 • Damat Şerif Paşa Milleti Zehirliyor

Bölüm: 4.9

 • Tek Kusurumuz
 • Ahmet İzzet Paşa’nın Öğütleri
 • Ali Rıza Paşa Cumhuriyet Kurulacağını Keşfediyor
 • Salih Paşa Hey’et-i Temsiliye İle Görüşmek İçin Geliyor
 • Askerî Nigehban Cemiyeti
 • İşgali Suçlamayan Bir Siyaset
 • Süngülerini Milletin Kalbine Saplayan Yabancıları Misafir Sayan Bir Harbiye Nâzırı

Bölüm: 4.10

 • Milli Teşkilât Genişliyor Ve Güçleniyor
 • Meclis-İ Meb’usan’ın Toplanacağı Yer
 • Amasya Mülakatı

Bölüm: 4.11

 • Sivas’ta Bana Karşı Yapılan Bir Teşebbüs: Şeyh Recep Olayı

Bölüm: 4.12

 • Adapazarı Dolaylarında Kışkırtmalar
 • İstanbul’da Kuva-yı Milliye’ye Karşı Kışkırtmalar

Bölüm: 4.13

 • Ali Rıza Paşa Kabinesi’ni İktidarda Tutma Kararı
 • Barış Anlaşması’na Kadar İstanbul’ca Ayak Basmamamız Ve Milletvekili Olmamamız Tavsiyesi
 • Komutanların Görüşlerini Almak
 • Dört Aykırı Görüş Ve Aldığımız Karar

Bölüm: 4.14

 • Milletvekillerine Verilen Direktif
 • Ekim 1919′Da Önemli İç Olaylar
 • Ali Rıza Paşa Kabinesi Görüşünde Direniyor
 • Dahiliye Nâzırı’nın Memleket İçine Gönderdiği Öğütçüler
 • Refet Paşa Salihli Ve Aydın Cephelerine Komutan Olarak Gönderiliyor

Bölüm: 4.15

 • Refet Paşa Demirci Efe’nin Emrine Giriyor
 • Dahiliye Nâzırı’nın Şüphe Uyandıran Davranışları
 • Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilâtı Düşman Teşkilâtla, Bizi De Ali Kemal Ve Sait Molla İle Bir Tutuyor
 • Dahiliye Nâzırı Damat Ferit Paşa Sürekli Olarak Millî Birliği Bozmakla, Temsilcimiz Olan Harbiye Nâzırı Cemal Paşa Da Hükûmetin Yaptıklarını Savunmakla Meşgul

Bölüm: 4.16

 • Sait Molla Nasıl Çalışıyordu
 • Mister Frew’a Yazdığım Mektup

Bölüm: 4.17

 • Ali Rıza Paşa Kabinesi Düşman İftira Ve Safsatalarına Gerçekler Diye İnanıyor
 • Çürüksulu Mahmut Paşa’nın Demeci

MİLLİ TEŞKİLATIN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Bölüm: 5.1

 • Millî Teşkilâtın Yeniden Düzenlenmesi
 • Yahya Kaptan Konusu

Bölüm: 5.2

 • Vicdanî Görevlerimden Biri
 • 1919 Sonbaharında Karşılaştığımız Diğer Bazı Olaylar
 • Ankara’ya Geliş
 • Kâzım Karabekir Paşa Hey’et-İ Temsiliye’nin Ankara’ya Gitmesine Taraftar Değildi
 • Genel Durumu Yönetme Sorumluluğunu Üzerine Alanlar, En Önemli Hedefe Ve En Yakın Tehlikeye Elden Geldiği Kadar Yakın Bulunmalıdırlar

Bölüm: 5.3

 • Yeni Milletvekilleri İle Ankara’da Görüşme Teşebbüsü
 • Bayburt’ta Bir Yalancı Peygamber
 • Harbiye Nâzırı Cemal Paşa Genç Komutanları Başından Uzaklaştırmak İstiyor

Bölüm: 5.4

 • Harbiye Nâzırı Cemal Paşa Dediklerim Yapılmazsa Görevden Çekilirim Ve Millet Meclisi’nin Açılması Gerçekleşmeyecek Bir Hayal Olur.
 • İtilâf Devletleri Temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesine Verdikleri Ortak Nota
 • İtilâf Devletleri’nin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti’nin Harbiye Nâzırı’na Doğrudan Doğruya Talimat Ve Emir Vermektedir.
 • İnsaf Ve Merhamet Dilenmekle Millet İşleri, Devlet İşleri Görülemez
 • Ankara Halkı İle Yakından Tanışmak İçin Verdiğim Konferans
 • Ankara’ya Gelen Milletvekilleriyle Yaptığım Temaslar
 • Türk Milletinin En Belirgin İstek Ve İnancı; Kurtuluş.

MİSAK-I MİLLİ HAZIRLANIYOR

Bölüm: 6.1

 • Misak-I Millî Hazırlanıyor
 • Millî Ülkü Ve Millî Teşkilâtın Kısa Bir Zamanda Sağladığı Şeref Ve Varlığı Küçümseyenler
 • Ankara’da Toplanma Düşüncesi
 • Harbiye Nâzırı Cemal Paşa’nın İşten Uzaklaştırılması Teklifi Karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi

Bölüm: 6.2

 • Anadolu’da Bulunan Yabancı Subayların Tutuklanması Kararı
 • Meclis-İ Meb’usan Başkanı Seçilmem Sakıncalı Görülüyor
 • Hükûmeti Mutlaka Düşürmek Ve Kesin Mücadele Durumuna Geçmek Gereği
 • Ali Rıza Paşa Ve Kabinesinin İçyüzü
 • Aldatıcı Söz Vermeler, Ağır İftiralar

Bölüm: 6.3

 • Milli Bir Kabine Kurulmasının İmkânsızlığı
 • Kuva-yı Milliye’nin Mücadeleye Devamı Konusunda Kamuoyunun Yoklanması
 • Olayların Akışına Ayak Uyduramazdık
 • Akbaş Cephaneliği Ve Köprülü Hamdi Bey

Bölüm: 6.4

 • Anzavur’un Milli Cephelerimizi Arkadan Vurma Teşebbüsü
 • Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin İstifası
 • Padişah, İşin Gidiş Ve Durumuna Göre Birisini Sadrazamlığa Seçeceğim Diyor
 • Beni Hükûmet İşlerine Karışmaktan Menetmek İsteyenler Benden Etkili Tedbirler Bekliyorlar

Bölüm: 6.5

 • Salih Paşa Sadrazam Oluyor
 • Trakya’da Cafer Tayyar Bey’in Tuttuğu Yanlış Yol
 • Karakol Cemiyeti İstanbul’da Teşkilâtını Genişletmeye Çalışıyor
 • İstanbul’daki Kuva-yı Milliye Başkanlarının Tutuklanması Hakkında Londra’dan Gelen Emir

Bölüm: 6.6

 • İstanbul’un İşgali
 • Manastırlı Hamdi Efendi
 • İtilâf Kuvvetleri’nin Telgrafla Memlekete Yapmak İstedikleri Resmî Tebliğ
 • Yabancı Devletlere Yaptığım Protesto

Bölüm: 6.7

 • Millete Yayınladığım Bildiri
 • Olağanüstü Yetkiler Taşıyan Bir Meclisin Ankara’da Toplanması Kararı
 • Celâlettin Arif Bey’le Görüş Ayrılığı
 • Celâlettin Arif Bey Meclis-İ Meb’usan Başkanlığını Bırakmıyor
 • Seçimler Sırasında Bazı Yerlerdeki Büyük Hükûmet Memurlarının, Çıkardıkları Güçlükler
 • Samsun’daki Subaylar Arasında Sözde Padişah Taraftarlığı Varmış

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANIYOR

Bölüm: 7.1

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor
 • Türk Milletinin Takip Etmesi Gereken Siyasî İlke: Milli Siyaset
 • Hükûmetin Kurulması
 • Millî Hâkimiyet Temeline Dayanan Halk Hükûmeti: Cumhuriyet
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığına Beni Seçti
 • Bakanlar Kurulunun Kurulması
 • Hıyanet-İ Vataniye Kanunu Ve İstiklâl Mahkemeleri Kurulması

İÇ İSYANLAR VE DOĞU CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

Bölüm: 8.1

 • İç İsyanlar
 • Anzavur Ve Düzce İsyanları
 • Hilâfet Ordusu
 • Yenihan, Yozgat Ve Boğazlıyan İsyanları
 • Güney Sınırlarımızda Geçen Olaylar
 • Konya İsyanı
 • Savaş Cephelerinin Durumu
 • İstanbul Ankara İle Temas Arıyor Ve Bu Teması Nurettin Paşa Sağlamaya Çalışıyor

Bölüm: 8.2

 • Nurettin Paşa Ankara’da
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Dışişleri Konularında Verdiği İlk Karar: Moskova’ya Bir Hey’et Gönderilmesi
 • Yunanlıların İlk Genel Taarruzu
 • Yunan Taarruzu Karşısında Millî Cephelerin Bozulması Üzerine Mecliste Şiddetli Hücum Ve Eleştiriler
 • Ciddi Bir Askerî Teşkilât Kurabilmek Ve Bunda Başarı Sağlayabilmek İçin Zaman Şarttır
 • Yeşilordu

Bölüm: 8.3

 • Çerkez Ethem Ve Kardeşlerinin İlk Defa Dikkati Çekmeye Başlayan Bazı Tavır Ve Davranışları
 • Celâlettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum’a Gidişi Ve Orada Ortaya Attıkları Meseleler
 • Celâlettin Arif Bey’in Geniş Yetkiyle Doğu İlleri Valiliğine Atanması İsteniyor
 • Celâlettin Arif Bey Kendi Kendine Erzurum Vali Vekili Oluyor
 • Doğu Cephesi’nde Ermenistan’a Taarruz Kararı Verdiğimiz Sırada
 • Celâlettin Arif Bey’in Ültimatomu

Bölüm: 8.4

 • Kahraman Erzurum Halkının Bana Açtığı Dost Kucağını Kötüye Kullanabileceğine Asla İhtimal Veremedim.
 • Doğu Cephemizde Ermenilerle Savaş Başlıyor
 • Ordularımızın Astsubay Ve Subayları Hakkında Bilinen Bir Gerçek
 • Millî Hükümet’in Yaptığı İlk Antlaşma: Gümrü Antlaşması
 • Trakya’daki Durum

Bölüm: 8.5

 • Trakya’daki Kolordumuzun Askerliğin Gereklerini Ve Vatanseverlik Namusunu Yerine Getirememesinin Tek Sorumlusu Cafer Tayyar Paşa’dır.
 • İkinci Konya İsyanı
 • «Ordudan Fayda Yoktur» Sözleri Ve Batı Cephesi Komutanı’nın Taarruz Teklifi

DÜZENLİ ORDUYA GEÇME KARARI

Bölüm: 9.1

 • Gediz Taarruzu
 • Çerkez Ethem Ve Kardeşlerinin Çıkardığı Dedikodular
 • Mecliste Görülen Aykırı Eğilimler Ve Nazım Bey’in İçişleri Bakanlığına Seçilmesi Karşısında Benimsediğim Tutum
 • Milletvekillerini Seçerken Çok Dikkatli Ve Titiz Olmalıdır
 • Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiligi’ne Atanması Ve Cephenin İkiye Ayrılması Kararı
 • Sür’atle Düzenli Ordu Ve Büyük Süvari Birlikleri Kurma Ve Düzensiz Teşkilât Fikir Ve Siyasetini Yıkma Kararı

İSTANBUL HÜKÜMETİNİN ANKARA İLE TEMAS ARAYIŞLARI

Bölüm: 10.1

 • Görünüşte Bizim İçin Yumuşak Sanılan Bir Politika İle, Bizi İçten Yıkma Teşebbüsü
 • İstanbul’da İktidar Mevkiine Getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara İle Temas İmkânı Arıyor
 • Bilecik Görüşmesi Kararlaştırılıyor
 • Ethem Ve Tevfik Kardeşlerin Muhalefete Geçmesi

Bölüm: 10.2

 • Tevfik Cephe Komutanını Tanımıyor
 • Ethem Ve Tevfik Kardeşlerle Kendileri Gibi Düşünen Bazı Arkadaşlarının Millî Hükûmete İsyanı
 • Bilecik Görüşmesi
 • İzzet Ve Salih Paşalar Ankara’da

BATI CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER VE BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ

Bölüm: 11.1

 • Ethem Ve Kardeşleri Zaman Kazanmak İçin Bizi Yanıltmaya Çalışıyorlardı
 • Çerkez Ethem Hükûmetin Kanunlarını Tanımıyor
 • Demirci Efe De Harekete Geçiyor
 • Reşit Orduyu Yanıltmaya Çalışıyor

Bölüm: 11.2

 • Çerkez Ethem’e Bir Nasihat Hey’eti Gönderiliyor
 • Asî Ethem Ve Kardeşlerine Karşı Fiili Harekâta Geçilmesini Emrettim
 • Ethem Ve Kardeşleri Kuvvetleriyle Birlikte Düşman Saflarında Müstahak Oldukları Yeri Aldılar
 • Birinci İnönü Zaferi
 • Düşmanla İşbirliği Yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey’in Milletvekilliğinin Kaldırılması Kararı

Bölüm: 11.3

 • Ethem Ve Kardeşleri Canlarını Refet Paşa’ya Borçludurlar
 • İzzet Ve Salih Paşalar Ankara’dan Memnun Görünmüyorlar, İlle Payitahta Gitmek İstiyorlardı
 • Sadrazam Tevfik Paşa Benimle Temas Kuruyor
 • Tevfik Paşa’ya Verdiğim Resmi Ve Özel Cevaplar

Bölüm: 11.4

 • Tevfik Paşa Ve Arkadaşları Anadolu’yu İstanbul Hükümeti’ne Bağlamaya Çalışıyorlar
 • Teşkilât-I Esasiye Kanunu’nun Temel Maddelerini Tevfik Paşa’ya Bildirdim
 • İlk Teşkilât-I Esasiye Kanunu’muzun Tarihçesi
 • Hilâfet Ve Saltanat Konuları Üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yaptığım Açıklamalar

LONDRA KONFERANSI VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ

Bölüm: 12.1

 • Londra Konferansı’na Katılacak Olan Delegeler, Doğrudan Doğruya Millî İradeyi Temsil Eden Büyük Millet Meclisi’nce Seçilmelidir
 • Tevfik Paşa Yeminle Bağlı Olduğu Kanun-İ Esasi’ye Sadakatten Ayrılmıyor
 • Osmanlı Devlet Adamlarının Belirgin Özellikleri
 • Tevfik Paşa’nın Teklifleri Karşısında Büyült Millet Meclisi’nin Kararı

Bölüm: 12.2

 • Londra Konferansı’na Katılmamız
 • Delegeler Daha Yolda İken Başlayan Yunan Taarruzu
 • İkinci İnönü Zaferi Ve İsmet Paşa’nın Metristepe’de Gördüğü Durum
 • Güney Cephesi’ndeki Harekât
 • Yunan Ordusunun Genel Taarruz Plânında Pek Göze Çarpan Bir Yanılma
 • Refet Paşa Kendisi Yenildiği Halde Düşmanı Yenilmiş Sayıyordu
 • Refet Paşa, Türk Ordusuna Başkomutan Olmak İstiyordu

Bölüm: 12.3

 • Londra Konferansı’ndan Dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İmzaladığı Sözleşmeler
 • Bekir Sami Bey Ne Olursa Olsun Barış Yapmak İstiyordu
 • Mecliste Belirmeye Başlayan Siyasî Gruplar
 • Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Grubu’nun Kurulması
 • Hoca Raif Efendi «Muhafaza-İ Mukaddesat Cemiyeti» Kuruyor

Bölüm: 12.4

 • Kâzım Karabekir Paşa, Devlet Şeklinde Tarihi Değişiklikler Yapılacağı Zaman Askerî Ve Sivil Devlet Adamlarının Gereği Gibi Görüşleri Alınmalıdır Diyor
 • İzzet Ve Salih Paşa’ların İstanbul’da Siyasî Görev Almayacaklarına Söz Vermeleri Üzerine, İstanbul’a Dönmelerine İzin Verildi
 • İzzet Ve Salih Paşalar Sözlerinde Durmadılar
 • Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine Hizmet Etmeyi, Vahdettin’in Hizmetinde Olmaya Tercih Edemedi
 • Aziz Milletime Tavsiyem

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

Bölüm: 13.1

 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • Ordunun Başına Geçmemi İsteyenler
 • Başkomutanlığı Kabul Ediyorum
 • Başkomutanlığıma Yapılan İtirazlar
 • Başkomutanlığı Fiilî Olarak Üzerime Aldım
 • Millî Vergiler Emri
 • Cephe Karargâhına Hareket
 • Savunma Hattı Yoktur Savunma Sathı Vardır

Bölüm: 13.2

 • Bütün Türk Milletini Cephede Bulunan Ordu Kadar, Duygu, Düşünce Ve Hareket Bakımından Savaşla İlgilendirmeliydim
 • Büyük Millet Meclisi’Nce Bana «Mareşal Rütbesiyle» «Gazi» Ünvanının Verilmesi
 • Fransız Hükûmeti İle Yapılan Görüşmeler Ve Ankara Anlaşması
 • Pontus Meselesi
 • Anadolu Ortasında Yeniden Çıkan Birtakım İç İsyanlar

Bölüm: 13.3

 • Merkez Ordusu’nun Kurulması Ve Nurettin Paşa’nın Komutanlığa Getirilmesi
 • Malta’dan Yeni Dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey’de Kara Vasıf Bey Güdülen Askerî Siyaseti Öğrenmek İstiyorlardı.
 • Benim Şahsen Ankara’dan Uzaklaşmam İsteniyordu
 • İkinci Grup Kuruluyor
 • Ordu Saflarına Kadar Yayılan Bozgunculuk Telkinleri
 • Ordumuzun Kararı Taarruzdur
 • Yeterince Hazırlanmış Olması Gereken Üç Vasıta, İç Ve Dış Cephelerimiz
 • Doğu Cephesi Komutanının Bir Görüşü

Bölüm: 13.4

 • Çeşitli Devletlerle Yapılan Resmi Ve Özel Temaslar
 • Dünya Önünde Vereceğimiz İmtihana Hazırlanırken
 • 22 Mart 1922 Tarihli Ateşkes Anlaşması Teklifi
 • Ateşkes Anlaşması Teklifine Cevap Vermeye Hazırlanırken Alınan Barış Teklifi

Bölüm: 13.5

 • Başkomutanlık Kanunu’nun Tarihçesi
 • Memleketin Yüksek Çıkarları Uğruna Başkomutanlık Görevine Devam Kararı Verdim
 • Ordunun Kıpırdanamayacağını İddia Eden Bir Gafili Alkışlayanlar
 • Ordunun Maddi Ve Manevî Gücü, Millî Gayeyi Tam Bir Güvenle Gerçekleştirecek Düzeye Yükselmişti
 • Muhalif Grubun Melis’teki Faaliyeti
 • Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanı Oldu

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK SAVAŞI VE MUDANYA KONFERANSI

Bölüm: 14.1

 • Taarruz Kararı
 • 1′nci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa’nın Yarattığı Durum
 • Taarruz Plânımızın Ana Çizgileri
 • Taarruza Hazırlık Emri
 • 26 Ağustos 1922 Taarruz Emri

Bölüm: 14.2

 • Başkomutan Savaşı
 • Ateşkes Teklifi
 • Ordularımız İzmir Rıhtımında İlk Verdiğim Hedefe, Akdeniz’e Ulaştılar
 • İtilâf Devletleri’nin 23 Eylül 1922 Tarihli Ateşkes Teklifi
 • Mudanya Konferansı

LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE SALTANATIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER, HİLAFET MESELESİ

Bölüm: 15.1

 • Barış Konferansı’na Gönderdiğimiz Delegeler
 • İsmet Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı’na Ve Delegeler Hey’eti Başkanlığına Seçilmesi
 • Lozan (Lausanne) Barış Konferansı’na Davet
 • Saltanatın Kaldırılması
 • Rauf Bey’in Saltanat Ve Hilâfet Konusundaki Düşüncesi
 • Melis’te Saltanatın Kaldırılması Görüşülürken Rauf Bey’e Verdiğim Rol
 • Lozan Barış Konferansı’na Tevfik Paşa Ve Arkadaşları Da Katılmak İstiyordu
 • Çıkarlarını Kirli Bir Tahtın Çürümüş Çökmüş Ayaklarına Sarılmakta Bulanlar
 • Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması Kararının Verildiği Gün, Teşkilât-I Esasiye, Şer’iye Ve Adliye Komisyonlarının Ortak Toplantısı
 • Karma Komisyona Anlattığım Gerçek
 • Osmanlı Saltanatı’nın Yıkılış Ve Göçüş Merasiminin Son Safhası

Bölüm: 15.2

 • Hain Vahdettin Bir İngiliz Harp Gemisiyle İstanbul’dan Kaçıyor
 • Asil Bir Milleti Utanılacak Bir Duruma Düşüren Sefil
 • Abdülmecit Efendi’nin Büyük Millet Meclisi’nce Halife Seçilmesi
 • Abdülmecit Efendi, Babasının Adı Dolayısıyla Da Olsa «Han» Ünvanından Vazgeçemiyor
 • Halife Olacak Zatın Sıfat Ve Yetkisi Ne Olacaktı
 • Türk Halkı Kayıtsız Şartsız Hâkimiyetine Sahiptir
 • Lozan Barış Konferansı
 • Osmanlı Devleti’nin Dünya Gözünde Hiçbir Değeri Kalmamıştı

Bölüm: 15.3

 • Halkın İçinde Bulunduğu Psikolojiyi, Düşünce Ve Eğilimlerini Bir Daha İncelemek İçin Halkla Yakından Temasa Geçmek
 • Milli Hâkimiyet İle Hilâfet Makamının Durumları Ve İlişkileri
 • Halife Olan Zatı Ümitlendirecek Bağlılık Gösterileri
 • Din Oyunu Aktörleri Halife’yi Bütün İslâm Dünyasına Hükümdar Yapmak İstiyorlardı
 • Hilâfet Konusunda Halkın Şüphe Ve Endişesini Gidermek İçin Yaptığım Açıklamalar
 • Teşkilat-I Esasiye Kanunu’nda Düğüm Noktaları

HALK PARTİSİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI, LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

Bölüm: 16.1

 • Halk Partisi’ni Kurma Teşebbüsü
 • Dokuz İlke Ve Partimizin İlk Programı
 • Lozan Konferansı Görüşmeleri Kesildi
 • Melis’teki Muhaliflerin Çeşitli Saldırı Ve Hareketleri
 • «Beni Vatandaşlık Haklarından Mahrum Etmek» Teklifi Üzerine Melis’te Yaptığım Konuşma
 • Teklif Edilen Maddedeki Şartlar Bende Neden Yoktu
 • Milletin Bana Karşı Gösterdiği Sevgi Ve Güvenin Samimi İfadeleri
 • Yeniden Seçim Yapılması Kararı
 • Lozan Konferansı’nın İkinci Safhası Ve Yeni Seçimlerde Milletin Gösterdiği Uyanıklık

Bölüm: 16.2

 • Nurettin Paşa’nın Bağımsız Milletvekili Olma Teşebbüsü Ve Yayınladığı Hal Tercümesi
 • Nurettin Paşa’nın Ve Babası Mareşal İbrahim Paşa’nın Meşrutiyet İnkılabında Nasıl Ve Ne Dereceye Kadar Rol Oynadıkları Konusundaki Hatıralarım
 • Hal Tercümesi Broşürüne Göre Nurettin Paşa’nın Meşrutiyetin İlânından Sonra Gördüğü Hizmetler

Bölüm: 16.3

 • Irak Seferinde Nurettin Paşa
 • Büyük Taarruz’da Nurettin Paşa Savaş Meydanını Dürbünle Seyretmeyi Tercih Ediyordu
 • Hal Tercümesi Broşürüne Göre Nurettin Paşa’nın İstanbul’da Ve Anadolu’da Gördüğü Önemli İşler Nelerdi?
 • Nurettin Paşa, Zaferden Pay Almaya En Az Hakkı Olanlardan Biridir
 • Nurettin Paşa’yı Ve Ordusunu Bizzat Takip Etmek Ve Yönetmek Zorunda Kaldım
 • Millet Ve Tarih Ünvan Vermekte O Kadar Cömert Değildir
 • Lozan Barış Antlaşması

Bölüm: 16.4

 • Mondros Ateşkes Anlaşmasından Sonra Türkiye’ye Yapılan Dört Barış Teklifi Arasında Bir Karşılaştırma

Bölüm: 16.5

 • Türk Delegeler Hey’etinin Başkanı İsmet Paşa İle Hükûmet Başkanı Rauf Bey Arasında Çıkan Anlaşmazlık
 • İsmet Paşa’da, Hükûmet Başkanı Rauf Bey’e Karşı Güvensizlik Duygusu Başlamıştı
 • Yunanlılardan İstenen Savaş Tazminatından Dolayı İsmet Paşa İle Hükûmet Arasında Çıkan Görüş Ayrılığı Ve Gerginlik
 • Ben, İsmet Paşa’nın Görüşünü Benimsedim

Bölüm: 16.6

 • Meseleyi Çözüme Bağlamak İçin Bir Tarafa Hak Vererek Öbür Tarafı Susturma Yolunu Tutmadım

Bölüm: 16.7

 • Kuponlar Ve İmtiyazlarla İlgili Yazışmalar İki Tarafı Yeniden Sinirlendirdi
 • Rauf Bey’in Aradaki Görüş Ayrılığını, Kendisi İle İsmet Paşa Arasında Başlı başına Bir Mesele Sayması Doğru Değildir
 • Rauf Bey, Görüşmeleri Bitirip Barışı Hazırlayan İsmet Paşa’nın Sonuçla İlgili Olarak Hükümet’in Görüşünü Soran Telgrafına Cevap Vermemişti
 • İsmet Paşa’ya Barış Antlaşmasını İmzalamasını Bildirdim
 • İsmet Paşa’nın Çektiği Iztırap
 • Lozan Barış Antlaşmasını Hazırlayan Ve İmzalayanlara Teşekkür Ve Kendilerini Kutlama
 • Rauf Bey Kutlamak İstemiyor
 • Rauf Bey’in Yazdığı Veya Yazdırdığı Telgraf
 • Rauf Bey, Lozan Antlaşması’nı Yapan İsmet Paşa’yı Kutlama Vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nı Yapan Kendisini Savunmaya Çalışıyor
 • Rauf Bey Zaferler Kazanmış Ordunun Başından Lozan’a Giden Zata Zaferden Zafere Yürüyen Ordunun Hikâyesini Anlatıyor
 • Rauf Bey, İsmet Paşa İle Karşı Karşıya Gelemem, Onun Karşılanmasında, Bulunamam Diyor
 • Rauf Bey, Devlet Başkanlığı Makamının Güçlendirilmesini Teklif Ederken Ne Düşünüyordu

Bölüm: 16.8

 • Memlekete Ve Millete Kimler Hizmet Ederse Havari Onlardır
 • Rauf Bey’in Hükûmet Başkanlığı’ndan, Ali Fuat Paşa’nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı’ndan Çekilmesi
 • Yeni Türkiye Devleti’nin Başkenti: Ankara
 • Melis’te Fethi Bey’in Başkanlığındaki Hükûmet Ve Fethi Bey’in Şahsına Karşı Sataşmalar Ve Tenkitler Başladı
 • Uygulanması İçin Sırasını Beklediğim Bir Düşüncenin Uygulanma Zamanı Gelmişti
 • Fethi Bey’in Başkanlığındaki Hükûmet İstifa Ediyor
 • Hükûmet Listeleri Ve Hükûmet Başkanlığı’na Seçileceği Tahmin Edilen Kimseler
 • Millî Hâkimiyetimizi Her Şeye Ve Her Şeye Karşı Koruyalım Diyen Zat
 • Parti Yönetim Kurulu Kesin Bir Hükûmet Listesi Hazırlayamadı

CUMHURİYETİN İLANI

Bölüm: 17.1

 • Cumhuriyetin İlânı Kararını Nerede Ve Kimlere Söyledim
 • Cumhuriyetin İlânı İle İlgili Kanun Tasarısını İsmet Paşa’yla Birlikte Hazırladık
 • 29 Ekim 1923 Günü Halk Partisi’nde Yapılan Görüşmeler
 • Ben Genel Başkan Olarak Meselenin Çözümüne Memur Edildim
 • 28/29 Ekim Gecesi Hazırladığım Kanun Müsveddesini Teklif Ettim
 • Hükûmetimizin Şekli Mutlaka Cumhuriyet Olacaktır
 • Teklifim Parti Grubu’nda Ve Hemen Arkasından Mecliste Görüşüldü Ve «Yaşasın Cumhuriyet!» Sesleri Arasında Kabul Edildi

Bölüm: 17.2

 • Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Oybirliğiyle Beni Seçti
 • Cumhuriyetin İlânı Üzerine Milletin Duyduğu Genel Ve Samimi Sevince Katılmaktan Çekinenler
 • Rauf Bey’in Cumhuriyet’in İlânı Dolayısıyla İki İstanbul Gazetesine Verdiği Demeç
 • İstanbul Halkının Temsilcileri Cumhuriyet’in İlânını Nasıl Karşılamışlardı?

Bölüm: 17.3

 • Cumhuriyetin İlânıyla Boşa Çıkan Ümitler
 • Cumhuriyet’in İlânı Üzerine Halife’ye Yaptırılmak İstenen Rol Ve Halife Lehinde Yapılan Yayınlar
 • Rauf Bey’in Ankara’ya Gelerek Birtakım Propagandalarla, Arkadaşları Ve Parti’yi Bize Karşı Kışkırtmaya Koyulması

Bölüm: 17.4

 • Rauf Bey’in Sahneye Koymak İstediği Oyuna Fark Edenler Tarafından Bir Parti Toplantısında Kendisinin İmtihana Çekilmesi
 • Kâzım Paşa’ya «Cumhuriyet’in İlânına Engel Olabilirsen Memlekete Büyük Hizmet Etmiş Olursun» Diyen Rauf Bey Asla Cumhuriyetçi Olamaz
 • Saltanat Devrinden Cumhuriyet Devrine Geçiş Dönemi Ve Bu Dönemde İki Ayrı Görüşün Çarpışması
 • İsmet Paşa’nın Melis’te Rauf Bey’e Verdiği Cevaplar

HİLAFETİN KALDIRILMASI

Bölüm: 18.1

 • Hilâfeti Kaldırmanın Zamanı Da Gelmişti
 • Hilafet’in, Şer’iyle Ve Evkaf Vekâlet’inin Kaldırılması Ve Öğretimin Birleştirilmesi Kararı
 • Hilâfet Makamının Korunmasında Dinî Ve Siyasî Menfaat Ve Zaruret Bulunduğunu Zannedenlere Verdiğim Cevap

CUMHURİYETE KARŞI İÇ MUHALEFET, PAŞALAR MÜCADELESİ VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI OLAYI

Bölüm: 19.1

 • Başarısızlığa Uğratılan Büyük Bir Komplo
 • Komploya Karşı Aldığımız Tedbirler

Bölüm: 19.2

 • Komplo Düzenleyenlerin Melis’e Ve Kamuoyuna Karşı Ordu İle Yapmak İstedikleri Blöf Ortaya Çıkarıldı
 • Kâzım Karabekir Paşa’yı Bir An Önce Melis’e Sokmakta Acele Edenler Yaptığımız İşlemi Bozmaya Çalışıyorlardı
 • Hükûmet Açıktan Açığa Ve Karşı Karşıya Çarpışmayı Kabul Etti

Bölüm: 19.3

 • «Cumhuriyet» Sözünü Söylemeye Rauf Bey’in Dili Varmıyordu

Bölüm: 19.4

 • Melis’te Yapılan Görüşmelerin Muhalif Basındaki Yankıları
 • Melis’teki Gensoru Görüşmelerinin Son Günü
 • Rıza Nur Bey’İn Arnavutları Türklüğe Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu

Bölüm: 19.5

 • Büyük Millet Meclisi’nin İsmet Paşa Kabinesi’ne Güvenoyu Vermesi Muhalif Kalem Sahiplerine Daha Neler Yazdırdı
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve En Hain Kafaların Eseri Olan Programı
 • Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Teşebbüsleri
 • Memlekette Huzur Ve Güvenliği Sağlamak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları
 • Büyük Nutuk, Atatürk, Söylev, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kongreler

TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM EMANET

Bölüm: 20.1

 • Türk gençliğine Bıraktığım Emanet

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.