Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Bu Bir “Face Yorumu”dur.. Değerlensin Diye Buradan da Takdim Etmekteyiz..

0 13.430

7 Aralık 2010

“…Ülkücü Hareket ‘Türkçü, İslamcı ve Toplumcu’ bir harekettir.
Bu ülkenin zenginliklerinden yalnız bu ülkenin insanlarının ve “eşit fırsat şartlarında” istifade etmesi gerektiği görüşündedir…”
70’li yıllarda hareketin içinde olanların çoğunun kitabını okuduğu, okumayanların da sözden sohbetten varlığını bildiği bir “Tarım Kentleri” projesi vardır MHP’nin. O yıllarda PKK’nın adı da kendi de yoktu ama derinden gelen uğultuları tahlil edebilen Ülkücü Hareket’in “Kurucu Lider”i Alparslan TÜRKEŞ ve kurmayları, geleceğe dönük diğer isabetli öngörüleri gibi (örnek olarak şimdi bağımsız devletler olan “Türk Dünyası” gibi..) güneydoğudaki olumsuz şartların LOZAN’ı tanımayan tek muhatap devlet olan ABD’nin bir gün kendi hesapları çerçevesinde SEVR’i hayata geçirmeye dönük beklenti ve çabalarına zemin oluşturduğunu farketmiştir.
Bu zemini var eden ve devamlılığını sağlayan faktörlerin birincisi bölgedeki FEODAL yapıdır, “ağalık düzeni”dir.
Bu ağalık düzeninin birden yok edilmesi mümkün değildir, bölgedeki kültür buna müsait değildir, örnek uygulamalarda devlet tarafından istimlak edilip işletenlere teslim edilen tarım arazilerinin yeniden ağaların eline geçtiği farkedilmiştir.
Çözüm için MHP’nin önerdiği modelde, birbirine yakın ortalama 5 köyün merkezi noktalarına yapılacak okul, hastahane benzeri sosyal hizmet binaları ve bunu destekleyen ulaşım ağı yapılanmaları ile başlayan, ardından bölge tarımının ( ve hayvancılığının ) desteklenerek bölge halkına yetecek kazanç kapılarına dönüştürülmesi v.s. gibi hizmetlerle değişen toplumsal yapı sonunda ağalık düzenini ortadan kaldıracak uygulamalar da uygun zemini bulacaktı.
Bu gün de yapılması gereken esasta budur. PKK’nın devlet otoritesini zayıflattığı zeminde bu gün yapılması gerekenler biraz daha farklılıklar arzedecek olsa bile özü budur.
MHP kurmayları bu iskelet üzerinde bölgeye dönük güncel çözümlerini elbette ki bir söyleme dönüştüreceklerdir ve bunu seçim öncesinde kullanacaklardır.
Ama hareketin eskisinde var olanlar, çözümün omurgasını bu modelin oluşturacağını, adı zikredilmese de esasın bu olacağını, bir diğer önceliğin de elbette devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi gerekliliğini, bunun için de, AKP iktidarı öncesinde bölücü terörü eylem noktasında “sıfır”a taşıyan “özel tim” benzeri bir yapının yine “Korkut Eken” gibi kahraman komutanlar öncülüğünde tesis edilmesi gerekliliğini bilecek durumdadır.
Ülkücü Hareket elbette ki kaidesi olan bir harekettir. 9 Işık’ın umdelerinden birinin “Gelişmecilik ve halkçılık” olması bu hareketin güncel yorum ve çözümlere açık olduğunun belgesi olsa da, ülkemizin ve ulusumuzun temel sorunlarına karşı vede toplum hayatı konusunda iskeleti değişmeyecek olan, belirli bir bakış açısına sahip olan çözüm modelleri hazırdır..
Ülkücü Hareket ,”Türkçü, İslamcı ve Toplumcu” bir harekettir.
Bu ülkenin zenginliklerinden yalnız bu ülkenin insanlarının ve “eşit fırsat şartlarında” istifade etmesi gerektiği görüşündedir.
Bu uğurda sömürgecilerle, yerli ve yabancı “tekel”lerle, onların taşeronu olan özel ve tüzel kişilerle, tüm işbirlikçilerle, mücadele etmeye kararlıdır…
Misyonu “Tam bağımsız, Tam demokrat, Hukuk devleti”dir.
www.ucuncuyol.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.