Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Bir At Zırhı ve Bir Çift Çizme…

1 13.900

Prof. Dr. Ramazan DEMİR

Osman Devletinin kurcusu Osman Bey, hayatı boyunca Şeyh Edepali’nin nasihatlerine bağlı kaldı; uydu, uyguladı…

Vefat ettiğinde 68 yaşındaydı.

Tarih ise, Ağustos 1326’yi gösteriyordu.

O dönemde başka yerlerde devlet kurucusu insanların geriye bıraktığı mal-mülk, servet olurdu. Fakat Osman’ın ne malı ne de serveti vardı…

Geriye bıraktığı mal varlığı ise şöyle:

Bir at zırhı, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık…

Bu örneği dikkate alarak, atalarımızın sahip olduğu erdemli davranışlar ile günümüzdeki idareciler kıyaslanmalı…

Mevki, mal-mülk, servet uğruna her türlü ticari hileyi yapanları, devletin malını yememeyi, talan etmemeyi, yakınlarına peşkeş çekmemeyi “domuzluk” olarak niteleyen kadroların varlığı ile geçmişin asil ve onurlu ata ve dedelerimizi kıyaslamak her gencin görevidir.

Servet avcıları, her türlü hileyi mubah sayarlar…

Toplumun sırtından “kene” olarak geçinirler…

Toplumun en kutsal değerlerini ticaret aracı yapmaktan geri kalmazlar…

Üstelik bunların başında, devleti idare eden siyaset erbabı kadrolar da var olabilir..!

Bunlar, devleti soyan, kanını emen en büyük kenelerdir...

Üstelik bu keneleri o makamlara getirenler, topluma uygulanan kandırmaca rejimler aracılığıyla, halka yaptırılan sözde seçimlerle sağlanmaktadır..!

Bir an için düşünelim sevgili dostlar-gençler; böylesine çürük, kokuşmuş bir düzenin idarecileriyle, karanlık kafalı insanlarıyla atalarımızın vasiyeti olan ilkeleri, kuralları nasıl ve ne ile uygulayacağız?

Çare nedir?

Var mıdır çare?

Vardır…

Mutlaka olmalıdır…

Aslımıza, özümüze dönmek!

Milli devlet güçlü iktidar olmak…

Bunun anlamı Osmanlıyı yeniden kurmak demek değil tabii ki…

Şeyh Edepali’nin vasiyetine uygun hareket emek, bu ilkeleri hem benliğimizde, hem de görev alanımızda uygulamak ve onlara harfiyen sadık kalmak…

Onları, o ilkeleri uygulamak ve bağlı kalmak…

Şeyh Edepali’nin vasiyeti, manevi mirastır…

Mirasa, varislerin sahip çıkması asli görevidir…

Çare işte buradadır…

Öze dönüş, bu anlamda değerlendirilirse anlam kazanır, aksi halde hayaller peşinde koşmak olur…

Sevgiyle, muhabbetle kalınız.

www.r-demir.com

1 yorum
  1. Cumhuriyetimize Sahip Çıkmak diyor

    Ramazan hocam aydınltıcı bir yazı olmuş emeklerinize sağlık. Türk milleti ne yazıkki atasını pek anlayamamıştır. Sizinde dediğiniz gibi etrafımıza şöyle bir baktığımızda her taraf savaş halinde ortalık toz duman. Mustafa Kemal ATATÜRK ileriyi görebilen bir lider, tarih göstermiştir ki ATATÜRK’ün dehası tartışılmaz. ATATÜRK düşmaları onu ilahlaştırmak istemektedirler. Halkın dini duygularını kullanarak din üzerinden ATATÜRK’e saldırmaktadırlar bilmiyor ki ATA Kuran-ı Kerim’i 3 ay boyunca incelemiştir. Bu oyunlara gelmemiz gerekiyor Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.