Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Bir Gün Mutlaka

0 14.718

1 Mart 1997

Dağlara taşlara bazan adam boyunda bazan ağaç boyunda  MHP’ ler yazdıydık.

Virajı dönen otobüslerin camından bakınırken birden bire karşınıza çıkan devasa “üçhilal”lerin yaşattığı o ince keyif ve gururu hatırlayın.

Sonra büyüdük, okuduk, yazdık, üniversite yıllarını namluların ucunda yaşadık. Kimimiz mezun olduk, kimimiz şehit olduk.

Duvarlara  MHP  yazarken vurulup duvarın dibinde can veren kaç şehidimiz vardır?

30 kadar yılı ne için böyle ölesiye, ne için böyle öle öle yaşadık…Mirasyediler kan denizinde kayık yüzdürsünler diye mi?..

Bu böyle olmayacak!..

Hesabı olanların hesabı tutmayacak!

Bu hareket  Türk milletinin  hak ve menfaatlerinin bekçisidir. Bu hareket yaradılışı itibariyle toplumcudur.

Şimdilerde birileri hasbelkader bazı yönetim kademelerini ikbal beklentileri ile işgal etmiş olsalar bile, bu hareket bir gün kendi çocuklarının, bu millete beklentisiz hizmet vermekten manen tatmin olan evlatlarının temiz ellerine teslim olacaktır.

Bu hareket zulümle yönetilemeyecek kadar asildir.

Hele  İstanbul gibi ilmin ve kültürün merkezi olan bir metropolde zulüm ve hile asla kabul görmez. Buna teşebbüs edenler bunun diyetini er yada geç öderler.

Siz,  5000,  7000,  10.000  üyesi olan ilçe teşkilatlarının  otuzikisini birden, bütün üyelerini de silerek, tüzük ve hukuk dışı metodlarla azledeceksiniz, yetki verdiklerinize de yüz-yüzelli kadar üye kaydedip sizin olur verdiğiniz il delegeleri ile kongre yapma selahiyeti vereceksiniz, bu ihanet ve entrikalara  karşı çıkanlara bu “Başbuğ”un emridir diyeceksiniz, inanmayanları da  “Başbuğ”a  türlü kuyruklu yalanlarla  “bunlar asidir”  diye şikayet edeceksiniz…

Ne için bütün bunlar?..İl kongresi sizin istediğiniz gibi neticelensin diye…Genel merkez delegeleri sizin istediğiniz kişiler olsun diye…

Teşkilatlar kendilerini yönetecek olanları seçemeyecek ise neden varlar…Kongreler neden yapılıyorlar… 10.000 tane üyeyi silip te 100 kişiyle yapacağınız kongrelerin ardındaki hesabı kimden nasıl gizleyeceksiniz?

Evet.. Sizler bu zulmün diyetini bir gün mutlaka ödeyeceksiniz !

Ve bu hareket asalaklarından bir gün mutlaka kurtulacak !

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin !

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.