BATI AZERBAYCAN: ETNO-POLİTİK DEĞİŞİKLİKLER VE ERMENİSTAN’IN KURULMASI (1801-1921)

BATI AZERBAYCAN: ETNO-POLİTİK DEĞİŞİKLİKLER VE ERMENİSTAN’IN KURULMASI (1801-1921)

Dipnotlar:
[1] İstoriçeskaya Geografıya Azerbaycana, Bakü 1987, s. 88, 91, 93-97, 110-119; Berdzenişvili N., Cavahişvili İ., Canaşia S., İstoriya Gruzii, I. cilt, Tbilis 1950, s. 302, 310.
[2] Hammer J., Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1831. Bd. 7. s. 328; Mustafazade T. T., Azerbaycan i Russko-Turestkie Otnoşeniya v Pervoy Treti XVIII. v., Bakü 1993. s. 127; Kırzıoğlu F. M., OsmanlIların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1993, s. 327, 346.
[3] H. Memmedov Şuragel ile ilgili önemli bilgiler vermiştir.
[4] Erivan eyaletinin İcmal Defteri/Araştırma, Tercüme, Keyıt ve İlavelerin Müellifleri Z. Büniyatov ve H. Memmedov. Bakü 1996, s. 18; Nahçıvan sancağının müfessel defteri/Giriş ve Tercüme Müellifleri Z. Büniyatov ve H. Memmedov. Bakü 1997, Summary, s. 335; Safarov R., XIX. Yüzyılın Birinci Gerinesinde Çukursaad Ahalisinin Etnik Yapısı (Baskıda).
[5] Aktı, Sobrannıye Kavkazskoy Arkheografıçeskoy Komissiyey. Arkhiv Glavnogo Upravleniya Namestnika Kavkazskogo, Tiflis 1866, I. cilt, No 801, 804, s. 599, (sonra-AKAK).
[6] Prisoyedineniye Vostoçnoy Armenii k Rossii, Sbornik dokumentov, T. I. (1801-1813). Erivan 1972, No 215, s. 290, No 222, s. 295.
[7] AKAK, 1868, T. II. No 1128, s. 574.
[8] AKAK, 1875, T. VI. II. baskı, Dopolneniya i prilojeniya, No 68, s. 853.
[9] Prisoyedineniye Vostoçnoy Armenii k Rossii, No 234, s. 307.
[10] AKAK, T. II. No 1164, s. 585.
[11] AKAK, 1869, T. III. No 992, s. 549; AKAK, 1870, T. IV. No 24, s. 24.
[12] AKAK, 1874, T. VI. ç. 1. No 631, s. 468.
[13] Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, F. 24. s. 1, İş. 21. V. 80: AKAK, T. I. No 575, s. 462, 464; T. III. No 415. s. 228; T. VI. ç. 1. No 601, s. 449; Potto V., Kavkazskaya Voyna v Otdelnıh Oçerkah, Epizodah, Legendah i Biografıyah, T. 3. Vıp. 1. SPb., 1888. s. 45; Obozreniye Rossiyskih Vladeniy za Kavkazom v Statistiçeskom, Etnografıçeskom, Topografiçeskom i Finansovon Otnoşeniyah, ç. II. SPb., 1836, s. 303-304.
[14] Şopen İ., İstoriçeskiy Pamyatnik Sostoyaniya Armyanskoy Oblasti v Epohu Yego Prisoyedinenya k Rossiyskoy İmperii, SPb., 1852, s. 635-642; Obozreniye Rossiyskih Vladeniy za Kavkazom, Ç. II. s. 303-304.
[15] Bkz. Safarov R. F., Kameralniye Opisaniya Kak İstoçnikpo Etniçeskoy Statistike Azerbaycana//Şarkın Aktüel Problemleri, Bakü 2000, s. 45-48.
[16] Bournoutian G., Eastern Armenia in The Last Decades of Persian Rule, 1807-1828, Malibu, California 1982. P. 76.
[17] AKAK, 1878, T. VII. No 511. s. 547.
[18] Safarov R., İz Etniçeskoy İstorii Nahçivana v XIX. -XX. Vekah//Nahçivan Üniversitesi İlmi Eserleri (Humanitar seriya), 1999, No 5. s. 36-38. Pembek Şuragel muhacirlerinin sayısı AzerbaycanlI ailelerinin sayısının 1826 yılında 960, 1829 yılında ise 420 olması arasındaki farkın esasında belirlenmiştir. (Potto V., a.g.e., s. 45; Obozreniye Rossiyskih Vladenıy za Kavkazom, Ç. II. s. 303-304).
[19] 1828 yılının Nisan ayında Müslüman göçmenlerin Rusya topraklarına geri dönmelerinin yasaklanması hakkında Paskeviç’in emri verilmişti (AKAK, T. VII. No 438. s. 490).
[20] Safarov R. F., Russkoye Zavoyevaniye i Demografiçeskiye İzmeneniya na Kavkaze//International Conference “Archeology and Ethnography of the Caucasus”: Summary of thesis, Bakü 2000, s. 210-211.
[21] Glinka S., Opisanıye Pereseleniya Armyan Azerbaijanskih v Ppredeli Rossii, Moskva 1831, s. 92, 132; AKAK, T. VII. S. III, No 830, s. 847.
[22] Tavakalyan N. A., “Pereseleniye Armyan iz Persii i Turtsii v Zakavkazye Posle Prisoyedineniya Vostoçnoy Armenii k Rossii”, İstoriko-Filologiçeskiy Jurnal, 1978, No 3, s. 33-34, 37.
[23] Yevetskiy O., Statistiçeskoe Opisanie Zakavkazskogo Kraya, V 2-h çastyah, SPb., 1835, s. 245; Şavrov N., Russkaya Kolonizatsiya na Kavkaze, Voprosı kolonizatsii, SPb., 1911, T. 8, s. 133.
[24] Glinka S., a.g.e. s. 131; Griboyedov A. S., Polnoe Sobranie Soçineniy, T. I. (Prozaiçeskie Pisma i Perepiska), SPb., 1889, s. 260.
[25] Tavakalyan N. A., a.g.e., s. 26-39.
[26] Korkotyan Z., Sovyet Ermenistanı’nın Ahalisi Sonuncu Yüzyılda (1831-1931), Erivan 1932, s. 164-167 (Ermenice).
[27] Tumanyan O., “Sovyetlere Kadarki Devirde Ermenistan’ın Ahalisi” (Ermenice), Ermenistan SSR EA-nın Tarix-Filologiya Jurnali. 1965, No 4, s. 43; Parsamyan B., İstoriya Armyanskogo Naroda. 1801-1900, Kn. 1, Erivan 1972. s. 88.
[28] ADTA, F. 24, s. 1. I. 335, V. 221-331; Şopen İ., a.g.e., s. 485-642, 653-654, 666, 706.
[29] Şopen İ., a.g.e., s. 485-642; Korkotyan Z., a.g.e., s. 166-167, XXXI-XXXII.
[30] Gürün K., Ermeni Dosyası, Ankara 1983, s. 134, 156.
[31] A.g.e., s. 160-167.
[32] Mayewsky V. T., Voyenno-Statistiçeskoe Opisanie Vanskogo i Bitlisskogo Vilayetov, Tiflis 1904, Otdel Prilojeniy, s. 12.
[33] Veliçko V. Z., Kavkaz. Russkoye Delo i Mejdu Plemennıye Voprosı, SPb., 1904. T. I, s. 106.
[34] Vsepoddaneyşiy Otçyot o Proizvedennoy v 1905 g. po Vısoçayşemu Poveleniyu Senatorom Kuz’minskim Revizii g. Baku i Bakinskoy Gubernii, Bakü 1905, s. 21.
[35] Swietochowski T., Russian Azerbaijan. 1905-1920: The Sparing of National Identity in a Muslim Community. Cambridge, 1985. P. 41.
[36] Mayewsky V. T., Armyano-Tatarskaya Smuta na Kavkaze, Kak Odin iz Fazisov Armyanskogo Voprosa, Tiflis 1915. s. 7, 10, 27, 28.
[37] Kavkazskiy Kalendar na 1914 God, Tiflis, 1915. Statistiç. otd. s. 218-269; Gürün K., a.g.e. s. 119; McCarthy J., Müslümanlar ve Azınlıklar. Osmanlı Anadolusu’nda Nüfus ve İmparatorluğun Sonu, Çev. Bilge Umar, Ankara 1998, s. 112, 128; Ormanian M., Armyanskaya Serkov, Per. s frans. B. Runt. Moskva 1913, s. 216.
[38] Safarov R. F., Russkoe Zavoyevanie, s. 210-211.
[39] Kavkazskiy Kalendar na 1914 God, s. 218-269.
[40] Shaw St. J., Kural-Shaw E., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. II: 1808-1975. Cambridge 1977, P. 314.
[41] Kavkazskiy Kalendar na 1914 God, s. 218-269; Kavkazskiy Kalendar’na 1916 God, s. 177-237.
[42] Arutünyan A. A., Pervaya Mirovaya Voyna: Armyanskiye Bejentsı (1914-1917 gg.): Avtoreferat kandidat. disser. Erivan 1989, s. 16.
[43] Korkotyan Z., a.g.e. s. 184, 185.
[44] Bruk S. I.; Kabuzan V. M., “Etniçeskiy Sostav Naseleniya Rossii (1719-1917 gg.)”,  Sovetskaya Etnoqrafiya, 1980. No 6, s. 24-25.
[45] Tverdohlebov, Memuarı Russkogo Ofitsera, İstoriya Azerbaycana po Dokumentam i Publikasiyam, Bakü 1990, s. 121-148.
[46] A.g.e., s. 216-220.
[47] Korkotyan Z., Ağ Gırğından Gırmızı Guruculuğa Doğru, Erivan 1929, s. 4, (Ermenice).
[48] Swietochowski T., Op. cit. P. 130.
[49] İstoriya Azerbaycana po Dokumentam, s. 195-209.
[50] A.g.e., s. 246-256, 257-258.
[51] Boryan B. A., Armeniya, Mejdunarodnaya Diplomatiya i SSSR. Moskva-Leninqrad 1998 T. II. s 82.
[52] A.g.e., s. 81, 82, 195.
[53] Korkotyan Z., a.g.e., Erivan 1932, s. XLVI-XLVII.
[54] Kocabekyan V. E., Armanskaya SSR, Naseleniye Soyuznıh Respublik, Sbornik Statey, Moskva 1977, s. 265.
[55] İstoriya Azerbaycana po Dokumentam, s. 221-224; Gurko-Kryajin V., Armyanskiy Vopros, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, Moskva 1926, T. 3. s. 438.
[56] Gaciyev A., İz İstorii Obrazovaniya i Padeniya Yugo-Zapadnoy Kavkazskoy (Karskoy) Respubliki, Bakü 1992. s. 24.
[57] Azizbekova P., Azerbaycanskaya Demokratiçeskaya Respublika i Mejdunatsional’nıye Otnoşeniya (1919-1920 gg.), Azerbaycan EA.’nın Heberleri, Tarih, Felsefe, Hukuk Seriyası, 1991. No 1. s. 19.
[58] Adres-Kalendar Azerbaycanskoy Respubliki na 1920 g. Bakü (yıl gösterilmemiş), s. 84-85.
[59] Korkotyan Z., a.g.e., s., 184.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ