DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK

Turan CAN Bu makale, Doğu Türkistan ve Türklük için şehit düşenlerin aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Giriş Günümüzde Türk âleminde varlığı en ağır tehdide maruz kalan Türk topluluklarından bir de Doğu Türkistan’dır. Türklüğü ve…

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA KARACAOĞLAN

Turan CAN Giriş Tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Anadolu coğrafyası, Orta Asya’dan akıp gelen, binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Türk insanının bu süreç içersinde bu coğrafyada ortaya koydukları kültürel…

BALKANLAR’DA TÜRK İZLERİ

Turan CANGiriş Tarihi kaynaklarda II. yüzyıldan itibaren Hun-Türk kavimlerinin Avrupa’nın doğusunda, Ural dağlarının güneyinde göründükleri bilinir. Lakin daha sonra bütün Avrupa kavimlerini titreten ve o zamanki Avrupa’nın etnik…

AKDES NİMET KURAT

Turan CANGiriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran fakat yaşatma ve yaşama hakkı elinden zorla alınmış olan ilim, fikir ve devlet adamlarından Türkiye’ye gelebilenler genç…