MİLLÎ HASTALIĞIMIZ VE ÖLÜMLÜ DÜNYA

Turan CAN Bir ülkenin gerçek değeri hesaplanırken onun tabii zenginlikleri, maddi servetleri kadar manevi değerleri, fikri kıymetleri de hesaba katılır. Milletlerin ilerleme yollarını bu düşünce ve sanat güçleri çizer. Milletler, bu…

KİTAP OKUMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Turan CAN En Güzel Kitap Yaratan’ın Gönderdiği Kitaptır. Kitapların dünyası ilginç, insanın kıyamete kadar getirisi olan emeklerinden biri, Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler doğar ve ölür. Fakat bütün bunların nasıl…

ATSIZ MUALLİM CEVDET KARŞILAŞMASI

Turan CAN Atsız’la ilgili merak ve araştırmalarım epeyce eskilere dayanır. Kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri uzun zamandan beri toplamaktayım. Bu merak ve heyecanımın asıl kaynağı, yıllardır haftada üç beş gün sürekli görüştüğüm kısa…

YAZMAK BEYNİMİZİ NASIL ETKİLER?

Turan CAN Beyin fonksiyonları, insan vücudunu yöneterek sinirsel yapıların meydana gelmesini sağlar. Beynin yapısını ve işlevlerini incelemek amaçlı çok inceleme yapılmaktadır. Bu araştırmalar ve deneyler neticesi beynin 2 tarafının…

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER

Turan CAN TİKA-Araştırmacı Giriş Alfabe, bir dildeki seslere dayalı ifadeleri yazıya geçirmek için kullanılan şekillerin bütünü. Bu işaretlerin kabul gören sıralanmış şekli, Çocuklara okuma ve yazmayı öğretmek için hazırlanmış küçük…

YÜCEL HACALOĞLU – ABİLERİN ABİSİ

Bir ülkenin gerçek değeri hesaplanırken onun tabii zenginlikleri, maddi servetleri kadar manevi değerleri, fikri kıymetleri de hesaba katılır. Milletlerin ilerleme yollarını bu düşünce ve sanat güçleri çizer. Milletler, bu güçlere…

KAFKASYA’DA TÜRK İZLERİ

Turan CAN Giriş Kafkaslar, dünyada çok merak edilen, fakat az bilinen coğrafyalardan biridir. Türkiye’nin doğal hinterlandında olmasının yanında, soydaşları da yaşadığı için Türkler ve Türkiye tarafından en çok bilinmesi gereken yerlerden…

HOTON TÜRK TOPLULUĞU

Turan CAN Giriş Moğolistan’da, günümüze kadar ulaşabilen topluluklardan, Uygur Hoton Türk topluluğu, Moğolistan’ın batısında, özellikle Uvs eyaletindeki, Tarialan ilçesinde yaşarlar. Uvs eyaleti, Rusya sınırındadır ve batısında Bayan…

BİR ARAŞTIRMACININ GÖZÜYLE MOĞOLİSTAN

Turan CAN Giriş Bu çalışmamız, Moğolistan Milli Devlet Üniversitesi Asya Araştırmaları Uluslararası Bilimsel Konferansına Bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı Cilt 1. 2015 Ulanbator-Moğolistan Asya Araştırmaları için sunduğumuz,…

TÜRKLER ve MOĞOLLAR TARİHLE İÇ İÇE

TURAN CAN Giriş; Bozkırın hamlelerini anlamak zordur çünkü onun hayranlık uyandıran muhteşem tarihi daima bütünlükten yoksun bir halde sunulmuştur. Sadece yıldızın parladığı anlar, bir birinden kopuk yükselişler, dünyanın gözünü…

DUHA TÜRKLERİ

TURAN CAN - TİKA-Araştırmacı Giriş Duha Türkleri, Moğolistan'ın Hövsgöl İlinin Kuzeyinde, Tsagaannuur (Duhaca Akköl-Ak-Göl) Aymağında ve Taygalarla çevrelenmiş bir bölgede yaşamaktadırlar. Duhaların toplam nüfusu 60 hanede 600 kişi…

BALKANLAR’DA MİSYONERLİK

Turan CAN Balkanlar’da Misyonerlik Çalışması Yapan Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri 1912–2012 Balkanlar’daki Şehitlerimize ithaf edilmiştir. Giriş Günümüzde farklı millet ve etnik toplumları ortak paydalarda buluşturan bir…