ERMENİSTANI RUSLAR KURDU

Ermenistan, Ruslar tarafından kurulan bir ülkedir.  Rusların tarihsel siyaseti,  daima Türkiye Türkleriyle,  Kafkasya Türkleri ve Orta Asya Türkleri (Batı Türkistan Türkleri)  arasındaki ilişkiyi kesmeye yönelik bir siyasettir. Rusların…

ATTİLA’NIN TORUNLARI SEKELLER

Sekelistan, masallardaki gibi neredeyse hiç bilinmeyen bir ülke. Sekelistan Karpat Dağları’nın doğusunda (Romanya) Transilvanya'nın batısında yer alıyor. Yüzölçümü yaklaşık 13 bin 500 kilometrekare, nüfusu ise 700 bin civarında…

SAHTE KÜRT TARİHİ ÜZERİNE TEZLER

Tarihin oluşmasında milletlerin rolü büyüktür. Türk milleti tarih yapan bir millet olarak bilinir. Bugün Dış güçlerin de desteğiyle Tarihte hiçbir zaman bir varlık gösterememiş Kürtler ortaya sürülüyor. Kürtler üzerinde ilk…