TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE REKLAMLAR

Prof. Dr. Mustafa SEVER 1970’li yıllarda başta ABD’nin, Batılı ülkelerin, Japonya’nın ve dolayısıyla tüm kapitalist ülkelerin yaşadığı ekonomik ve siyasî krizden bir çıkış olarak serbest piyasa ekonomisi uygulayan ülkeler birtakım…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR

su_button background="#0a1878" size="5" icon="icon: bank" text_shadow="2px 2px 2px #000000"]Prof. Dr. Mustafa SEVER Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda insan olay­ların…

HALKA DOĞRU DERGİSİ VE MUHTEVASI

Prof. Dr. Mustafa SEVER II. Meşrutiyet’in ilânından (23 Temmuz 1908) sonra, çözülme ve çökme süreci hızlanan Osmanlı Devleti’ni kurtarmak çabasıyla özellikle devrin aydınları, fikir adamları tarafından devletin kurtuluşuna çözüm olarak…

BENGÜTAŞ

Prof. Dr. Mustafa SEVER VIII. yüzyılda dikilen ve günümüz ötesine yolculuğunu sürdüren Göktürk Abideleri, dikenler tarafından “Bengütaş” olarak nitelenmiştir. Bilge Kağan, diktirdiği anıt hususunda “Neng neng sabım erser benggü taşka…

BENGÜ İL

Prof. Dr. Mustafa SEVER Bengü/Bengi, dilimizde ölümsüz, ebedî, sonu olmayan, kalıcı, hep yaşayacak olan anlamlarına gelmektedir. Bengü il ise, Orhun Anıtları’nda Türklerin Ötüken’de oturdukları müddetçe ebediyen yaşayacak olan…

ÖTÜKEN YIŞ

Prof. Dr. Mustafa SEVER Yönetenler, yönetilenler açısından dünyadaki etnik topluluklara baktığımızda bu toplulukların kimisi millet olarak bir yapı tesis ederek devlet kurmuş, kimileri ise bir topluluk olmaktan öte geçememişlerdir.…