İKİ ÖLÇ, BİR BİÇ

Roza KURBAN 24 Kasım 2015 tarihinde, Türkiye hava sahasını ihlali sonucu Rus uçağının düşürülmesi ile başlayan Türkiye-Rusya krizi çözülmeye doğru gidiyor. Başlangıçta yapılan karşılıklı açıklamalar bu krizin çözülmesinin biraz güç…

MİLLET MİKROBU…

Roza KURBAN Son günlerde yaptığım çalışmalar gereği birçok Kazan Tatar ve Başkurt Türklerinin deyim ve atasözlerini inceledim. Tatar yazar ve halkbilimci Nekıy İsenbet’in (1900–1992) “Tatar Dilinin Deyimler Sözlüğü”ndeki “millet mikrobu”…

ÖKSÜZ -YETİM TATAR DİLİ.

Roza KURBAN Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna millet denir. Dil, bir milletin kültürünü oluşturan önemli unsurlardan birisidir. Dilini…

YILIN BAŞARISI…

Roza KURBAN Bir işi istenilen biçimde bitirmeye, muvaffak olmaya; bir işte elde edilen yararlı sonuca, muvaffakiyete başarı denir. Ancak başarı sözcüğünün anlamı, kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye, insandan insana değişir. Siyaset, iktisat,…

BİR KİTAP OKUDUM…

Roza KURBAN Bir kitap okudum hayatım değişti, tabirini duymuştum. Bir kitap benim hayatımı değiştirmedi ama polislere olan görüşümü değiştirdi. Hayatta herkes kendi mesleğini yapar, öğretmen öğretmenlik, terzi terzilik, mühendis…

RUSLAR ve RUSYA KRİZİ

Roza KURBAN 24 Kasım 2015 tarihinde, Rus uçağının Türkiye hava sahasını ihlali sonucu Rus uçağının düşürülmesi Rusları ve Rus siyasetini bir kez daha gündeme getirdi. İster istemez Rusların geçmiş tarihine tekrar bakmak zorunda hissettik…

MEDYA…

Roza KURBAN Dergi, gazete, radyo, televizyon, internet sitesi gibi kitle iletişim araçları güçlü ve etkili bir propaganda aracıdır. Siyasiler, yöneticiler bunun farkındadır. Onun içindir ki, medyayı ellerinde tutmayı bir amaç haline…

RUS TUZAĞI ve TÜRK-TATAR GERÇEĞİ

Roza KURBAN Ruslar tüm tarihleri boyunca Türklerin ezeli düşmanıdır. Onun içindir ki, Pantürkizm kelimesi ve Türk Birliği fikri Rusların korkulu rüyasıdır. Türklerin bir araya gelerek birleşmesi tek yürek, tek yumruk olarak Ruslara karşı…

BİR UYGUR TÜRK’ÜNÜN HİKAYESİ

Roza KURBAN Hayatta öyle günler vardır ki insan o tarihleri asla unutmaz, unutamaz. Çin zulmü altında 24 yılını hapis, çalışma kampında geçiren İklil Kurban'ın ilk hapishaneden tahliyesi, 4 Şubat 1957. Yıl 1957, 4 şubat Pazartesi,…

ABDULKADİR İNAN’LA ANILAR

Roza KURBAN 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından doğumunun 125.yıldönümü nedeniyle “Abdulkadir İnan’la Anılar” adlı toplantı düzenlenmiştir. Aslen Başkurt…

SÖYEMBİKE VE 1552 KAZAN ŞEHİTLERİ

Roza KURBAN 1552 yılının 15 Ekim tarihi Kazan Tatarları için bir kaygı günüdür. Bu olay tarih sayfalarına, şehitlerin kanı, dul ve yetimlerin gözyaşı ile yazılan bir tarihtir. 1551 yılında Kazan’ın son hanbikesi Söyembike Tatar hainleri…

BAŞKURT TÜRKLERİ

Roza KURBAN Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Ural Dağları ve Ural (Yayık) Nehri Başkurt Türklerinin ana yurdudur. Çok köklü bir tarihi geçmişi olan Başkurtların sayısı diğer Türk boylarına göre daha azdır. Dünya’da toplam 2 milyon…

ZİNDANLAR – 3 : MAO ZİNDANLARI

Roza KURBAN Çin denince akla gelen ilk şey totaliter Mao rejimi, zulüm ve zindanlardır. Mao Dönemi’nde 8 milyon insan tutuklanmış, onların 1,5 milyonu idam edilmiştir. Verilen bu rakam resmi rakamdır. Kayda geçmemiş tutuklamalar ve…

ZİNDANLAR – 2 : STALİN ZİNDANLARI

Roza KURBAN Çarlık Rusya’sının yerini “Halklar Zindanı” olarak adlandırılan Sovyetler almıştır. Aslında sadece bir isim değişikliği yaşanmıştır. İnsanların beklentilerini hiçbir şekilde karşılamayan Sovyetler, Çarlık Rusya’sının…

KADERİN KURBANLARI: 1 – HESEN TUFAN

Roza KURBAN Gerçek öyküler vardır yaşanmış yılların gerisinde kalan, unutulmaya yüz tutan, belleklerden silinmek istenilen… Gerçekler acıdır, onun içindir ki gerçek hayat hikâyelerini kaleme almak da zordur. Çünkü yaşananları anlatırken…