TÜRK MESELESİ

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Neredeyse son 30 yıldır Türkiye'nin içine düştüğü terör batağı ve ekonomik buhran­la beraber, dış kaynaklı olarak gündeme getirilen Ermeni ve siyasal Kürtçülük hareketleri sürekli olarak Türkiye…

BAYRAK NAMUSTUR

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır! Mithat Cemal Kuntay’ın herkes tarafından bilinen yukarıdaki mısraları herhalde vatan ve bayrağı tarif eden en güzel…

TÜRK DÜNYASI VE ATSIZ

Türklük, Türkçülük ve Turancılık ülküsünden bir an olsun taviz vermeden, ölene kadar bu kutlu dava için savaşan Atsız Beg’in büyük ülküsünün bir kısmı onun vefatından sonra gerçekleşti. Bir vakitler Türklerin sadece Türkiye Türklüğünden…

ERGENEKUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve halâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de,…

TÜRKLERDE AİLE

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türklerin içtimai vaziyeti hakkında şimdiye kadar ortaya konulan tanımlamalarda uzlaşma sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. İlim adamlarının bu hususta çok farklı görüşleri vardır. Bununla beraber,…

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Tarihin en problemli halklarından biri olan İsrailoğulları, geçmişten bugüne değin her zaman huzursuzluk yaratarak, insanları rahatsız etmeyi başarmışlardır. Bu özelliklerinden dolayı da dünyanın hiçbir…

KAĞAN ve KATUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk devlet teşkilatının ilk şekillerinin Hun devlet yapısında görüldüğü bir gerçektir. Ancak biz Hunlara ait bilgileri yabancı kaynaklardan, özellikle Çin ve Roma menşeili kayıtlardan öğrenebiliyoruz.…

YAĞMALANAN TÜRK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Kendisini her zaman örnek aldığım ve talebesi olmaktan gurur duyduğum Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in şöyle bir söz vardır: “Türkçe ve Türk kültürü yağmaya uğramış bir mal gibidir. Elinde delil olsun, olmasın…

UMAY MESELESİ

Prof. Dr. Sadettin Yağmur GÖMEÇ Üzerinden binüçyüzellisekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, Göktürk Kitabeleri hakkında bugüne kadar geniş bir araştırma yapılmamıştır. Zaman zaman birtakım incelemeler yapılmıştır, ancak bu yeterli…

TÜRKLÜK VE TURAN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Değerli misafirler, sözlerime başlamadan önce Türk milleti için gece uyumamış, gündüz oturmamış; varını-yoğunu onun uğruna harcamış; kanını dökmüş, canını vermiş; alın teri ile Türk’ün topraklarını…