Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Atsız’ın Sağlık Bakanlığına Dilekçesi

0 11.218

 Hüseyin Nihâl ATSIZ 

29 Haziran 1965

Sayın Bakan;

Kaburga kemiği kırıklığı dolayısıyla 21 Haziran günü Süleymaniye Kütüphanesindeki görevime gidemeyerek doktor gönderilmesi için Kütüphane Müdürüne telefon ettim.

Süleymaniye Kütüphanesinin Kartal Hükümet Tabipliğine derhal yazdığı kâğıt 22 Haziran sabahı eline vardığı halde 22, 23, 24, 25 Haziran günlerinde Hükümet Doktoru Ahmet Rahmi Özsezgin gelmedi. Bunun üzerine 25 Haziran günü öğleden sonra Kartal Kaymakamlığına bir dilekçe yazarak Belediye Hekimini göndermesini talep ettim ve dilekçeyi oğlum vasıtası ile elden gönderdim.

Belediye Hekimi Yavuz Aktoğu resmî vasıta ile yarım saat zarfından gelerek muayeneyi yaptı ve gerekli raporu verdi.

İkisi de aynı dairenin hekimi olduğu halde birinin vazifeye karşı gösterdiği ihmalkârlığın, sağlığa taallûku bakımından vahameti âşikârdır. İşler ne kadar çok olursa olsun bir hekimin dört gün hastaya gitmemesinin hiçbir mazereti yoktur. Doktor Yavuz’un bulduğu vakti Doktor Rahminin de bulabilmesi vicdanî, ahlâkî ve meslekî bir vecibedir.

Vazifeye ve insanların sağlığına karşı bu kadar kayıtsız davranan Doktor Ahmet Rahmi Özsezgin’in şiddetle cezalandırılarak vazife duygusunun ayakta tutulmasına himmet buyurmanızı saygılarımla rica ederim.

Nihâl Atsız
Süleymaniye Kütüphanesinde
Görevli Öğretmen

ÖTÜKEN, Temmuz 1965

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.