Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

ATSIZ

Son Söz

Necmettin SEFERCİOĞLU  Kimi iktidar sahiplerinin, iktidarlarını ve/ya siyasetlerini sürdürmek için birtakım akıl…

Bölüm 3.12 – Son

Yağılar, onun yiğit başını gövdesinden ayırıp Çin kağanına götürdüler. Çin kağanı, bütün saray, bütün Siganfu ondan…

Bölüm 3.05 – Kuruntu

Yamtar, öğretmeni olan Şen-ma’nın tavsiyeleriyle fırsat buldukça Siganfu’yu gezmeye başlamıştı. Bu büyük şehrin…

Bölüm 2.26 – Aldatmaca

Kür Şad, Gök Türkeli’nde kendi yerine Börü Tarkan’ı bırakmış, güneye, kağan ordusuna doğru dört nala at sürüyordu.…

Bölüm 2.25 – Bozgun

Ertesi bahar, Türkeli’ne erkence geldi. Gökten inen türlü belâlarla bitkin hale gelen bu insanlar biraz doyum olmak…