Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Atatürk Bizi Birlik Olmaya Çağırıyor

0 13.421
İki Mustafa Kemal vardır:
Biri ben, et ve kemikten…, diğeri sizler, ölümsüz olan.

K. Atatürk

1 – Bir yurdun en değerli varlığı millî birliktir, yurttaşlar arasındaki millî birliktir; iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. Bir ulusun en yenilmez silahı ve korunma aracı ise bir kararlılıktır: milletin varlığını ve yurt erginliğini korumak için, bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini ânında ortaya koyma kararlılığıdır! Gerektiğinde vatan için tek bir birey gibi yekpare olup azimle, kararlı olarak çalışan bir millet hem yenilmez, hem de büyük geleceğe layıktır, büyük geleceğe aday bir millettir.  Evet, bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin aynı istikamette toplanmasıyla mümkündür. İşte bu sebepledir ki, Türk ulusunun yönetilmesinde ve korunmasında ulusal birlik; ulusal duygu ve ulusal kültürle beraber en yüksek düzeyde göz diktiğim ideal oldu.

2 – Vatanın bahtsız günleri, kara günleri olabilir. O zaman, kurtuluş çabalarında en önemli başarı; bütün millet bireylerinin, bütün güçlerini birleştirmesi olacaktır. Bunun dışındaki her şey millî birliği bozar, ayrılık getirir, parçalanma getirir. Unutmayın, darmadağın bir milleti istila etmek, birleşik bir milleti istila etmekten çok daha kolaydır.

3 – Millet ve biz yoktur, birlik halinde millet vardır. Biz ayrı, millet ayrı değildir. Millî Ülkü’nün ürünleri güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade şeklinde daha iyi gösterir kendini. Millî varlığın temeli millî bilinçtedir,  ulusal birliktedir. Milletimizin millî birlik duygusunu sürekli olarak, her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüz olmalıdır. Bir milletin başarısının Millî Birliğe bağlı olduğuna kuvvetle inandığım için, özellikle Milli Mücadele yıllarında bu ilişkiyi sık sık dile getirdim, sık sık vurguladım:

4 – Yurtseverler, gerçek aydınlar öylesine tehlikeli bir zamanda başka neye umut bağlayabilirdi ki… Nitekim: Yabancı kuvvetlerin işgali altında inleyen başkentimizde kan ağlayan bütün *hamiyet sahipleri, millet aydınları, din ve devlete hizmetleri geçmiş yüksek şahsiyetler; hilafet ve saltanat makamının, ulusal bağımsızlığın bu tehlikeli durumdan kurtarılmasının, ancak millî vicdandan doğan birliğin azim ve iradesine muhtaç bulunduğuna iman etmişlerdi.

5 – Bu sebepledir ki: Millî Mücadele’yi başlatırken, halkı açık, net ve herkesçe anlaşılır olan tek bir fikir etrafında topladık. Bu, önce ulusal bağımsızlık düşüncesiydi. Anadolu hükümeti olarak tek amacımız buydu. Bu amaca ulaşabilmemiz de aramızda birlik olmasına bağlıydı. Diyordum ki, bizim tek dostumuz vardır, o da millî birliğimizdir, teşkilatımızdır. Ulusal bağımsızlığımız; ancak,  Milletimiz, birliğini koruma azim ve imanını güçlendirdikçe sağlanacaktır. Başarımız birlikte olacaktır. Bütün millet bireyleri birleşmiş bir kütle halinde çalışırsa, meşru millî emellerimizin coşkunluklarla bezendiğini Allah’ın lütfuyla kısa zamanda göreceğiz. Milletçe tek vücut, tek azim olarak meşru emellerimizi gerçekleştirmek için çalışırsak, ortak gayeye ortak faaliyette bulunarak yürürsek, elbette Cenabı Allah da en büyük yardımcımız olacaktır.

6 – Sonunda başardık, büyük zafere ulaştık! Ancak önemle belirteyim ki, elde ettiğimiz başarılar yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün bu başarılar, bütün milletin, azim ve imanıyla işbirliği yapmasının sonucudur. Kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarılar ve zaferlerdir. Bir millet, bir ülke için kurtuluş, esenlik ve başarı istiyorsanız, bunu yalnız bir şahıstan hiçbir zaman talep etmemeliyiz. Herhangi bir şahsın başarısı demek, o milletin başarısı demektir.

7 – Bir milletin başarısı da, bir kez daha vurgulamalıyım ki, mutlaka bütün milli kuvvetlerin aynı bir istikamette toplanmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bilelim ki, ulaştığımız başarı, milletin kuvvetlerini birleştirmesinden, işbirliği yapmasından ileri gelmiştir. Eğer bu başarıları, zaferleri gelecekte de taçlandırmak istiyorsak, aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim. Çünkü başarı ancak bu şekilde ele edilebilir. Bundan sonra bilim, marifet ve nur yollarında aynı başarıyı sağlamak için birlik ve dayanışma halinde çalışalım.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.