"Saadettin Gömeç" ile Etiketlenen Konular

Son yüzyılın Türk tarihine damgasını vuran, Türk milletinin geçmişinde ve geleceğinde mühim roller oynayan Türk...
Sahasının büyük âlimi, rahmetli Osman Turan Hoca’nın kaleme aldığı “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi”, bugün...
O, ömrünü Türklüğe adamış bir er kişi. İçeriden ve dışarıdan birtakım hainlerin saldırılarına hiç aldırış...
Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Vakfı’nın, bir Azerbaycan Türkü olan Zaur Hasanov’un “Çar İskitler” adlı kitabı...
Türk tarihinin ve kültürünün temel kaynaklarından olan Kök Türkçe yazılı abideleri incelediğimizde burada karşımıza birtakım...
Dil, milletlerin hayatında bir kültür vasıtası olarak en başta gelen unsurdur. Aynı dili konuşan insanlar,...
Batı Trakya Türklüğünün hak ve özgürlükleri mücadelesinde hiç şüphesiz Sadık Ahmet’in önemli bir yeri vardır....
Bugün dünya üzerinde ikiyüz milyon civarında, “Türk” ismiyle anılan bir insan topluluğu yaşıyor. Bu muazzam...
Türkiye Cumhuriyetinin Misak-ı Milli sınırları dışında kalmış, anavatan Türkiye özlemini çeken ve onun yardım elini...
TÜRK tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön...
“Yurt ve şeref uğruna sen seril de toprağa, Varsın hiçbir dudakta anılmasın er adın! Kan...
Dünya tarihinin gelmiş-geçmiş en büyük hükümdarlarından bi­risi olarak kabul edilen Çingiz Han’ın (1161-1227) fetihleri ve...
Mensubu olduğu milletin sevgisini yüreğinde taşıyan insanların yaşadığı coğrafyanın hiçbir önemi yoktur. Milletin geneli veya...
1889 yılında, Yadrintsev tarafından bulunduğu günden beri dünya ilim aleminin üzerinde en çok durduğu tarihi...
Bir bölümü Hazar’ın doğusunda, bir kısmı da Hazar Gölünün batısında yaşayan Türk Dünyası 20. asrın...
Ahıska bilindiği üzere Türkiye’nin doğusunda, Gürcistan hudutları içerisindeki bir Türk vatanı idi. I. Dünya Harbinden...
Yıllardır bir çözüm sürecidir gevelenip duruyordu. Bununla birlikte insanların büyük bir kısmı halâ bu çözümün...
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra söndürülmek istenen Türklük ateşini ve ocağını yeniden alevlendiren doğudan batıya,...
Hemen sınırlarımızın ötesinde yıllardır bir şeyler oluyor, ama her nedense biz deve kuşu misali kafamızı...
Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır! Mithat Cemal Kuntay’ın herkes...
Türklük, Türkçülük ve Turancılık ülküsünden bir an olsun taviz vermeden, ölene kadar bu kutlu dava...
Hepimizin bildiği üzere 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. Ama bu...
Çin kaynaklarında, Kök Türk Kağanlığı 630’dan sonraki fetret devrinden çıkarken, Türklerin liderliğini üstlenen iki aileden...
Gençlik yıllarımda birtakım milliyetçi dergilerdeki yazılarından takip ettiğim Prof. Dr. Mustafa KAFALI ile şahsen tanışıklığım,...
Bir milletin sosyal yapısı, ekonomik ve kültürel hayatı ile devlet teşkilatı çok mükemmel olabilir. Ama...
Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir....
Türk devlet teşkilatının ilk şekillerinin Hun devlet yapısında görüldüğü bir gerçektir. Ancak biz Hunlara ait...
Oğuz Kağan’ın son büyük torunu olan Mustafa Kemal Atatürk, hiç şüphesiz gelmiş-geçmiş en önemli Türk...
Kendisini Mustafa Kemal’in askeri şeklinde niteleyen, Türklüğe ve Türk Dünyasına karşı sevgisi sınırsız olan, böyle...
“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” cümlesiyle ebedileşmiş, Türk tarihindeki önemli mevkilerden birisine sahip,...
Zamanımızın çocuklarına sorun, hangi futbol takımında kim oynuyor. Avrupa’nın en ünlü sporcuları veya dünyaca meşhur...
Sultan Galiyev ve Turar Rıskulov eski Sovyetler Birliği dâhilinde yaşayan Türkler için son derece mühim...
Büyük bir Türk milliyetçisi ve Turancısı olan Enver Paşa, tarihte mensubu bulunduğu bu yüce fikir...
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
bıçak satın al