TÜRK TARİHİ

KIRGIZ TÜRKLERİNDE EVLİLİK ÖNCESİ KIZ SEÇİMİ GELENEKLERİ
ESKİ ÇAĞDA TÜRKLER
ESKİ BOZKIR DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA KADININ KONUMU
BİR HALK KAHRAMANI OSMAN BATUR
1101 YILINDA TÜRK-HAÇLI MÜCADELELERİNİN ANADOLU TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY
TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİNE DAİR TÜRK TARİH YAZIMINDAKİ BAZI İFADELER ÜZERİNE
MİLLİ MÜCADELE’DE AYDIN’IN KADIN EFELERİ
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
KAFKAS CEPHESİNDE KADER ÂNI: SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE SONUÇLARI
KIRGIZ TÜRKLERİNDE EVLİLİK ÖNCESİ KIZ SEÇİMİ GELENEKLERİ
ESKİ ÇAĞDA TÜRKLER
ESKİ BOZKIR DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA KADININ KONUMU
BİR HALK KAHRAMANI OSMAN BATUR
1101 YILINDA TÜRK-HAÇLI MÜCADELELERİNİN ANADOLU TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY
TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİNE DAİR TÜRK TARİH YAZIMINDAKİ BAZI İFADELER ÜZERİNE
MİLLİ MÜCADELE’DE AYDIN’IN KADIN EFELERİ
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
KAFKAS CEPHESİNDE KADER ÂNI: SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE SONUÇLARI
Kırgızlar’da görücü usulü ile kız isteme geleneği. Önceleri konar göçer, daha sonra yerleşik hayat sürdüren...
Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak talebinde bulunanların ya da ülkemizi bölmeye çalışan bazı bölücü unsurların değişik...
Tarihin başlangıcından beri kadın ve erkek, her devirde, her coğrafyada, her kültürde birbirlerini tamamlayarak yaşamış...
Sheng Shih-tsai’in Nisan 1933’te iktidar gelmesinden sonra Çin’in uyguladığı baskı ve şiddet politikalarından dolayı Doğu...
Anadolu tarihi genel olarak incelendiğinde bu coğrafya da etnik yapının değişikliğe uğramasına sebep olan önemli...
Çanakkale’nin Coğrafi Özellikleri ve Kısa Tarihi Çanakkale; Türkiye’nin kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya...
Türklerin İslamlaşma süreci ile ilgili Fuad Köprülü’den bugüne kadar çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda Türklerle...
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilir ve diğer devletler Mondros Ateşkes Antlaşmasını bahane göstererek toprakları...
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi...
I. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Türk ordusunun düşman ateşinden çok dondurucu soğuklar, açlık ve...
Osmanlı Devleti ve Kürtler Osmanlı Devleti’nin Kürtlerle kader birliği yapması Yavuz Sultan Selim devrindedir. Bu...
Dünya üzerinde her insan topluluğu bir yer tutar. İnsanların yurt tuttukları yerler coğrafi mekânlardır. Bu...
Rusya, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren siyasî, ekonomik ve askerî güç olarak uluslararası siyasette etkin bir...
1789 Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı milliyetçilik hareketlerinden en fazla Balkanlar etkilenmiştir. Yüzyıllardır Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde olan...
Hunlar, Asya’da ki hâkimiyet dönemlerinin sona erişinden kısa bir süre sonra, Doğu Avrupa sahasında kendilerini...
“Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna...
Türk kültüründe yönler ve dünyayı yönleme çok önemlidir. Bilhassa İslâm öncesi dönemlerde dünyayı dört ana...
Toplumların kültürleri, daha dar kapsamlı birtakım kültürlerden oluşmaktadır. Ulusal kültürümüzden söz ettiğimizde, onu oluşturan birçok...
Sovyetler Birliği’nde ve Balkanlar’da yaşayan Türklerin tarihleri üzerinde oldukça fazla tahrifat yapıldığı artık herkesin malûmudur....
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin boyutlarını, sa­nat eserleri ve Türk...
Osmanlı Devleti’nin 600 küsur yıllık tarihinde bugün Türk Dünyası diye adlandırdığımız Orta Asya, Kafkasya ve...
Birinci Dünya Savaşının başlamasının temel sebepleri, XIX. Yüzyıldaki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır....
Sakarya Zaferi’nden sonra Yunan ordusu büyük ve kuvvetli bir grupla Afyonkarahisar-Dumlupınar arasında bulunuyordu. Bir başka...
Tarihin başlangıcından bugüne kadar erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılığın sezilmesi iki cins arasındaki ayrımı yapmışsa...
Mitoloji, semboller ilmidir. Mitolojideki semboller hangi millete aitse, o milletin kültür evrenine işaret eder. Mitolojideki...
A – ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde totem hayvanı olarak kabul olunduğunu...
Yazımın ismi “Geçmişten-Günümüze Halk inançlarımızda Işık” olsa muhtemelen daha sağlıklı olurdu. Zira, “Türk Halk İnançları”...
A- TÜRKLER’DE ARMALARIN ORTAYA ÇIKIŞI Geleneğe göre Oğuzhan’ın Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında...
Türkçede AD, “Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yarayan – söz, isim; herkesçe tanınmış veya...
Göçebe hayatın vazgeçilmez şaheserlerinden biri olan çadır, yerleşik hayata geçilene kadar göçebe olan bütün Türki...
Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarikat mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş...
Gâzi Süleyman Şah’ın Ailesi Gâzi Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusudur. Türkiye Selçuklu Devleti’ne gelince,...
Macarlar 9. yy sonlarında Don nehri boylarından şimdiki yurtlarına göç etmişlerdir. Bu esnada Hazar’ın kuzeyindeki...
Toplam 8 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
bıçak satın al